Foto: Cathryn Ekeberg

Hbtqia+ och kristen tro

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka där hbtqia+-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför arbetar vi aktivt för att lyfta frågor om hbtq och kristen tro, lokalt här i Örebro. Kolla in allt vi gör!

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro. När det gäller frågor om människors lika värde vill Svenska kyrkan vara en profetisk röst som står upp för att vi människor ska visa varandra respekt och godhet. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans verksamhet i Örebro med extra fokus på hbtq.

Pride

Svenska kyrkan i Örebro har deltagit i Örebro Pride sedan starten 2012 – i regnbågsparaden och med regnbågsmässor och olika föreläsningar. 2017 gästade exempelvis Ann-Christine Ruuth, präst och transperson S:t Nicolai kyrka med en uppmärksammad föreläsning. Svenska kyrkan har även varit en självklar deltagare i festivalen sedan 2019, då Nerike Pride tog över stafettpinnen efter Örebro Pride.

Regnbågsmässor

I samband med Örebro Pride och Nerike Pride firar vi regnbågsmässa. En regnbågsmässa är som en vanlig mässa (gudstjänst med nattvard) men med extra fokus på kärlek och hbtq.

Har du sett Örebro pastorats berömda regnbågsmatta i S:t Nicolai kyrka? Den är ett självklart inslag i regnbågsmässan när regnbågsmässan firas i den kyrkan. Den 24 meter långa mattan, som köptes in 2015, används även ”till vardags” och finns med vid exempelvis dop, konfirmation och bröllop.

Hbtq-certifiering

Svenska kyrkan i Örebro fick i mars 2023 ta emot Regnbågsnycklar av biskop Johan, som ett bevis på att förtroendevalda och medarbetare i pastoratet gått igenom processmodellen Regnbågsnyckeln.

Bilden visar logotypen för Regnbågsnyckeln.

Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektioner. Den visar att Svenska kyrkan Örebro vill arbeta för en mer inkluderande kyrka, för mångfald och öppenhet.

– Vår tro är att alla är skapade till Guds avbild och därför blir vårt ställningstagande i hbtq-debatten viktig, säger Anders Lennartsson, kyrkoherde.

– Att lära sig om människors utsatthet och deras erfarenheter av att vara i minoritet är extra viktigt. Detta för att jag, som medmänniska, inte ska kränka eller utsätta andra medmänniskor för exkludering och utanförskap, säger Timmy Leijen, kyrkorådets ordförande.

Mångfaldsvision för Örebro pastorat

Gemenskapen i Örebro pastorat ska kännetecknas av öppenhet, mångfald, glädje, kärlek och välkomnande.

Överlevnadsguide för kristna queer kids

Tillsammans med deltagare på Svenska kyrkans Unga Camelots regnbågsläger har Svenska kyrkan Västerås stift tagit fram en överlevnadsguide för kristna queer kids: ”Under regnbågen står du inte ensam”. Den är till för dig som upplever att du i kristna sammanhang får försvara och/eller förklara din hbtq-identitet och i hbtq-sammanhang försvara och/eller förklara din kristna identitet. I guiden hittar du, förutom definitioner och begrepp, lite om bibeln och hbtq, bibelberättelser som är viktiga för hbtq-personer och en hel del annat viktigt vi ibland behöver påminna oss om.

Under regnbågen står du inte ensam!

Här hittar du vår överlevnadsguide för kristna queer kids. Den har tagits fram av Västerås stift tillsammans med Svenska Kyrkans Unga Camelots regnbågsläger.

Mer om hbtq och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor, en historia av att ha diskriminerat hbtq-personer. Den måste vi göra upp med. Vår tro lär oss att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Här kan du läsa mer om kristen tro, hbtq och samkönade äktenskap. 

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Bakom en halvt genomskinlig regnbågsflagga syns silhuetten av ett par som gör hjärt-tecken med sina händer.

Historiken om Svenska kyrkan och hbtq-personers rättigheter

Svenska kyrkan har samtalat om hbtq-personers rättigheter under många år. Under tidiga år handlade samtalet främst om homosexualitet och om homosexuellas samlevnad. Här kan du läsa om viktiga årtal och beslut.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro

Regnbågsfika i Nikolai församlingshem

Publicerad:

EKHO Mälardalen bjuder in till fyra fikaträffar under våren i Nikolai församlingshem, Vasagatan 14 - 31/1, 28/2, 27/3, 24/4 och 29/5 kl. 18 - 21. Välkommen!

Tuppa-Klara - Stolthet

Publicerad:

Låt oss stolta presentera vår hbtqia+ karaktär Tuppa-Klara (även kallad TK). Tuppa-Klaras pronomen är hen, hon och han, för TK är både en höna och en tupp. Tuppa-Klara tycker att det är viktigt att man får vara sig själv och att det är härligt att alla är så olika och det vill hen sprida till alla som kanske inte känner sig som alla andra. Hen är riktigt modig och gillar att sitta högt upp och spana ut över kyrkparken vid Adolfsbergs kyrka. Kanske har du sett henne i något av träden?

Svenska kyrkan i Örebro ska hbtq-certifieras

Publicerad:

Regnbågsmatta, aktivt deltagande i Pride sedan starten 2012 och hbtq-café. Nu tar Svenska kyrkan i Örebro nästa steg: organisationen ska hbtq-märkas genom Regnbågsnyckeln. "Att utbilda medarbetare och förtroendevalda i hbtq-frågor gör att kunskaperna ökar och fördomarna minskar", säger Anders Lennartsson, kyrkoherde.