Foto: Ulla-Carin Ekblom

Kalender

Här hittar du de senaste nyheterna från Svenska kyrkan Örebro pastorat och även vår kalender, med allt som händer i våra kyrkor och församlingshem – gudstjänster, konserter, träffar, öppen förskola och mycket mer.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro

Prenumerera via RSS

Lovsångsgudstjänst i Mikaels församling

Publicerad:

Kom och sjung lovsång tillsammans med  Mikaels Gospelkör i S:t Mikaels kyrka,    söndagen den 10 mars kl 18.00.

Musikgudstjänst i Mikael

Publicerad:

Marias lovsång - Marian Kiitoslaulu i S:t Mikaels kyrka söndag den 17/3 kl. 18.00

Påsken i Olaus Petri 2024

Publicerad:

Följ påskens drama från palmsöndagens uppladdning över den dramatiska stilla veckan och fram till påskdagens glädje. Högmässor, korsvägsandakter, konserter, påskvaka och gudstjänst för små och stora!

Manskör i Mikaels församling

Publicerad:

Kom med och sjung i vår manskör inför Långfredagen i S:t Mikaels kyrka. Vi övar två torsdagar 14/3 och 21/3 kl.19.15-21.00 i körssalen.

Påsken i Mikaels församling

Publicerad:

Välkommen att fira påskens gudstjänster i S:t Mikaels kyrka!