Så behandlar Svenska kyrkan Örebro dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsombud

Camilla Wall

Camilla Wall

Svenska kyrkan i Örebro

Administratör, Informationsservice, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat