Kamerabevakning

Information gällande kamerabevakning vid Örebro krematorium

Hur sker kamerabevakningen

Kamerabevakning sker runtomkring Örebro krematoriebyggand och kapell. Kamerorna spelar in rörlig bild utan ljud och kan därmed komma att behandla material där personer syns. Inspelat material sparas i maximalt 30 dagar.

Tillgången till filmat material är begränsat till kyrkogårdschefen och driftschefen på Örebro Norra kyrkogård. Materialet delas även med vaktbolaget Securitas Direct och kan vid behov delges Polismyndigheten. Bildmaterial där brott förekommer som lämnas ut till Polismyndigheten bevaras under den tid som krävs för att kunna utreda händelsen och tillvarata våra och andras rättigheter. De som får tillgång till inspelat material är bundna av tystnadsplikt enligt kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200).

 

Syftet med bevakningen och rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kameraövervakningen sker i syfte att förhindra stöld och skadegörelse samt kunna utreda om detta ändå sker. Behandlingen är nödvändig för att uppnå denna avsikt och för att vårt intresse att skydda egendom då väger tyngre än de som registreras enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1 f.

Det kan därmed vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning, om behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade intressen och de kan anses väga tyngre än den enskildes rätt att befinna sig på en plats. Kamerabevakning i syfte att förhindra stöld och skadegörelse kan följaktligen vara ett sådant berättigat intresse, om nyttan väger tyngre än risken. För allmänheten finns skyltar så att det ges möjlighet att ta andra vägar för att undvika kamerorna.

För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se svenskakyrkan.se/orebro/gdpr.

 

Dina rättigheter och kontaktpersoner

Örebro kyrkogårdsförvaltning ansvarar för hanteringen av filmat material. Om du skulle finnas med på inspelat material har du rätt att bestrida vår hantering av materialet. Du invänder genom att kontakta oss på orebro.kyrkogardsforvalning@svenskakyrkan.se.

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål, eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Vårt dataskyddsombud når du på orebro.gdpr@svenskakyrkan.se. Du har även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten IMY (f.d. Datainspektionen).

 

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Öppettider:
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 och 13–14.30.
Just nu tar vi inte emot fysiska besök, utan sköter all kommunikation via telefon eller e-post.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13.
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Driftchef på krematoriet
Peter Hammarlund, 019-15 47 63

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186