Frågor och svar om det aktuella avtalsläget

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har frånträtt förhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund. Du kan läsa mer om frånträdandet här.  

Kollektivavtalet från 2016 med Kyrkans Akademikerförbund gäller fortfarande för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Avtalet är förlängt tills vidare, vilket innebär att så länge ingen av parterna säger upp avtalet, så gäller dessa regler. I Svenska kyrkans avtal 2016 finns inget löneutrymme för 2017.

För övriga medarbetare, inklusive oorganiserade, gäller Svenska kyrkans avtal 17. Läs mer i avtalskommentarerna här.   

Hur gör vi med särskilda ersättningar för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund?

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund ska ha särskilda ersättningar enligt 2016 års avtal.

Det har förekommit felaktig information om lönesystemen som har lett till att vissa har utbetalat ersättning enligt 2017 års nivåer till medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Dessa utbetalningar är felaktiga, men med hänsyn till de administrativa svårigheterna att kräva tillbaka felaktigt utbetalade ersättningar, är arbetsgivarorganisationens inställning att det inte ska göras något återkrav i det uppkomna läget. Arbetsgivarorganisationen vill dock betona att det är nivåerna i 2016 års avtal som gäller för Kyrkans Akademikerförbunds medlemmar.  

Ska vi avvakta löneförhandlingarna med KyrkA?

Det finns inte längre något förbud mot lokala förhandlingar, men det är mycket olämpligt att höja lönerna eftersom det kan innebära en extra lönehöjning utöver löneavtalet.

Eftersom de centrala förhandlingarna är avslutade, finns inte längre något formellt förbud mot att hålla lokala löneförhandlingar med Kyrkans Akademikerförbund. Det är dock mycket olämpligt att höja lönen nu, eftersom det inte finns något framförhandlat löneökningsutrymme för 2017. Om ett kollektivavtal träffas med Kyrkans Akademikerförbund i framtiden, blir arbetsgivaren då skyldig att iaktta de eventuella löneökningar som anges i detta, oavsett om löneöversyn redan har gjorts i år eller ej.

Man kan uttrycka det som att 2016 års avtal gäller, och löneöversynen för 2016 har redan genomförts. En löneöversyn nu sker inte med stöd av ett kollektivavtal.

Därför rekommenderar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å det starkaste att inga löneförhöjningar ges till medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund tills vidare.    

Hur gör vi om Kyrkans Akademikerförbund kallar till löneförhandling?

Kyrkans Akademikerförbund har rätt att kalla till lokal förhandling, och arbetsgivaren är skyldig att förhandla. Svaret i förhandlingsrummet måste dock konsekvent bli att det inte finns något framförhandlat löneutrymme för 2017 och att 2016 års avtal gäller. Därmed är någon lönehöjning inte aktuell nu.      

Aktuell information

Om det skulle uppstå diskussioner på arbetsplatsen kring vad som gäller, är ni alltid välkomna att kontakta arbetsgivarorganisationen så ska vi försöka hjälpa er att reda ut läget.  

Aktuell information om avtalsrörelsen hittar du alltid på internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/avtal17 och nyheterna där skickas löpande ut med nyhetsbrevet Observera arbetsgivare.