Foto: Sandra Pettersson

Här får barn lära sig att spela orgel

Ljuvliga orgeltoner fyller kyrkorummet i Hornsbergskyrkan på Frösön när 10-årige Jakob Tirén spelar. Han är en av kyrkomusikern Mats Ternvalls orgelelever som får lära sig spela orgel med hjälp av Suzukimetoden. – Låt barnen komma till orgelpallen är min devis, säger Mats Ternvall.

Mats Ternvall är kyrkomusiker i Frösö, Sunne och Norderö församling i Östersunds kontrakt i Härnösands stift. Han har i 18 år lärt barn och unga att spela orgel enligt Suzukimetoden, som bygger på den pedagogiska principen lyssna-härma-repetera och god samverkan mellan barn, lärare och förälder.

– Jag kom i kontakt med Suzikimetoden redan under min musikutbildning på 1980-talet. I många år höll jag inte i någon undervisning, men efter handskada – när Försäkringskassan talade om sjukpensionering – tänkte jag om när en förälder frågade mig om jag inte kunde lära hennes barn att spela piano, säger Mats Ternvall.

Sagt och gjort. Mats Ternvall gillade att undervisa och idag har han genom åren varit med och fostrat ett 25-tal orgelelever från början, varav två idag arbetar som kyrkomusiker i församlingar.

Just den här eftermiddagen undervisar han syskonen Jakob,10, och Olof Tirén, 12 år. Senare samma dag även en tonårig flicka.

–  Jag vill fortsätta spela orgel. En piporgel är ungefär som ett piano  men har fler register med olika stämmor och dessutom pedaler. Det är världens största instrument och drivs med luft! förklarar Jakob som spelat sedan han var 6 år.

Mats Ternvall lär barn och unga att spela orgel enligt Suzukimetoden, som bygger på den pedagogiska principen lyssna, härma, repetera. Foto: Sandra Pettersson

Det tar tid att lära sig spela orgel, betonar Mats Ternvall som tycker att det är lämplig att barn börjar när de är 5-6 år gamla.

– Suzikimetoden fungerar för alla åldrar, men det är lättare att bygga en talang när eleverna är barn, säger han.

Enligt metoden utbildas först föräldern i åtta veckor och fungerar som hemmalärare – en förutsättning är att det finns ett övningsinstrument hemma – sedan kommer barnet ofta självmant dit och vill också vara med.

Syskonen Tiréns mamma Anna Tirén är själv kantor i Brunflo församling och tycker metoden har fungerat bra och att det är inspirerande att se hur Mats lär ut att spela orgel.

– Jag försöker hålla i undervisning för andra barn själv, men just nu är jag fackligt engagerad och hinner inte. Det vore konstigt om inte ens egna barn får testa. Det är också lättare att någon annan undervisar än mamma och pappa, säger Anna Tirén.

Förutom orgelundervisningen i Hornsbergskyrkan har syskonen även varit med på sommarläger på Mellansels folkhögskola utanför Örnsköldsvik. Lägret ordnas av stiftet och har hållits sedan 2004 med barn och unga från stiftet men även andra delar av landet.

Mats Ternvall är en av lärarna på sommarlägret och på Mellansels folkhögskola undervisar han dessutom orgelmetodiken för blivande kantorer.

– Det är viktigt att barn och unga som spelar orgel får träffa andra som spelar, att få spela för varandra men även hålla konserter för nära och kära och sedan för en större publik, säger Mats Ternvall.

Jakob, Olof och andra unga orgelelever från stiftet får spela i Östersunds kyrka vid olika tillfällen, som under orgelveckan i november.

Olof Tirén har tränat på Steady walk, Mirrors och Intrada av Nina Sandell inför evenemanget.

– Det är roligt och så får vi pizza efteråt, säger Olof Tirén.

Mats Ternvall berättar att under gudstjänster, när han själv går ned från orgelläktaren för att ta nattvarden, förstår inte folk hur orgeln kan låta ändå – de ser ingen däruppe.

– Då är det någon av mina elever som spelar. De håller den kvaliteten när de kan spela psalm 338, Som ett klockspel hör jag dig, med femfingerposition i F-dur och upptakt i C, säger han.

Församlingarna har ett stort ansvar för att ta hand om barnen. Den som är kyrkomusiker måste också tidsmässigt ha friheten att möta de behov som finns. Innan staten och kyrkan skiljdes åt fanns alltid fri undervisning i tjänsterna.

Mats Ternvall

Mats Ternvall tycker att det är viktigt att fler kantorer och organister inte stänger locket till orgeln, utan låter barn försiktigt få prova spela på en riktig orgel för att väcka intresse.

–  Församlingarna har ett stort ansvar för att ta hand om barnen. Den som är kyrkomusiker måste också tidsmässigt ha friheten att möta de behov som finns. Innan staten och kyrkan skiljdes åt fanns alltid fri undervisning i tjänsterna, säger Mats Ternvall.

Tidigare har han undervisat barn och unga utöver sin ordinarie tjänst, men nu har han tillsammans med stiftet hittat en annan lösning; han har gått ned i tid på sin ordinarie tjänst och hyrs ut för undervisning till stiftet och Mellansels folkhögskola.

Text: Nils Sundström. Har tidigae publicerats i tryckt version av Ducatus, nr 4/2023.

Annat som kan intressera!

Behovet av fler kyrkomusiker är jättestort!

Det går fler kyrkomusiker i pension än vad som utbildas. Till år 2030 beräknas 40 procent ha gått i pension och det krävs 700 nya för att ersätta dem. För att locka fler att satsa på yrket pågår en rad initiativ runt om i landet.

Kvinna visar en prototyp av ett svalg.

Sex tips för dig som använder rösten mycket i jobbet!

Rösten är ett viktigt arbetsverktyg för många, inte enbart inom Svenska kyrkan. Specialistlogoped Karin Huss delar med sig av tips som får rösten att hålla hela dagen.

Strategiska beslut - A och O för långsiktighet och kontroll

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!