Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkans Trygghetsråd

Kyrkans Trygghetsråd är till för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Kyrkans Trygghetsråd erbjuder stöd med omställningen, coaching för att få ett nytt arbete och visst ekonomiskt stöd under en övergångstid.

Omställning

I en förändringsprocess som leder till uppsägning på grund av arbetsbrist ger Svenska kyrkans trygghetsråd stöd för att den uppsagde skall få en nystart i arbetslivet. Den uppsagde får tillgång till en personlig coach.

Målet är att på olika sätt stödja den uppsagde till att få ett nytt arbete. Det kan också bli aktuellt med stöd för studier och löneutfyllnad under en övergångsperiod när det nya arbetet ger en lägre lön.

Om det inte går att få ett nytt arbete, utan a-kassa börjar utgå, kan det bli aktuellt med en avgångsersättning, AGE. Det gäller om den tidigare lönen översteg 18 700 kronor per månad. 

Läs mer på Kyrkans Trygghetsråds egen webbplats.

Avgift Kyrkans Trygghetsråd

Hur stor är avgiften till Kyrkans trygghetsråd?
Avgiften är 0,03 procent av lönesumman (2018 och även 2019). För icke medlemmar är avgiften 0,7 %.