Datorskärm med sidan Ordlista från webbplatsen Kyrkans trygghetsråd.
Foto: Magnus Aronson

Kyrkans trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråd är till för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Kyrkans trygghetsråd erbjuder stöd med omställningen, coaching för att få ett nytt arbete och visst ekonomiskt stöd under en övergångstid.

Kyrkans trygghetsråd

  • hjälper arbetsgivare och anställda vid uppsägning, på grund av arbetsbrist eller personliga skäl/ohälsa, till personlig utveckling och nystart
  • erbjuder stöd till arbetsgivare i uppsägningsprocess
  • kan ge kostnadsbidrag vid särskild avtalspension i samband med övertalighet.  

Vad är Kyrkans trygghetsråd?

kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse, bildad av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Uppdraget är att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda.

Anslutna är de arbetsgivare medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som har betalat den årliga avgiften till till Kyrkans trygghetsråd.

Läs mer här!

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.