Fackliga förtroendemän

Reglerna i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen ger både en förtroendeman och en arbetsgivare vissa rättigheter och skyldigheter. Inom Svenska kyrkan finns dessutom regler avseende ledighetens närmare omfattning och förläggning.

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen innehåller grundläggande regler om den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Av särskild betydelse är reglerna om facklig förtroendemans rätt till ledighet för att utföra sina fackliga uppdrag och rätten – under vissa förutsättningar – till bibehållna anställningsförmåner. I förtroendemannalagen finns även bestämmelser som skyddar förtroendemännen i deras uppdrag och som har till syfte att underlätta den fackliga verksamheten.

Inom Svenska kyrkan har parterna även tecknat det Personalpolitiska utvecklingsavtalet (PU-avtalet). Detta kollektivavtal innehåller i kap 8 regler som kompletterar förtroendemannalagens bestämmelser. Reglerna i PU-avtalet bestämmer huvudsakligen under vilka förutsättningar som regional facklig förtroendeman har rätt till betald ledighet utanför sin egen arbetsplats, d v s frågor som ligger vid sidan om förtroendemannalagens tillämpningsområde.

Läs mer om fackliga förtroendemän i webbhandboken Vera.

Lär dig mer om arbetsrätt!

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.