Fackliga förtroendemän

Reglerna i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen ger både en förtroendeman och en arbetsgivare vissa rättigheter och skyldigheter. Inom Svenska kyrkan finns dessutom regler avseende ledighetens närmare omfattning och förläggning.

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen innehåller grundläggande regler om den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Av särskild betydelse är reglerna om facklig förtroendemans rätt till ledighet för att utföra sina fackliga uppdrag och rätten – under vissa förutsättningar – till bibehållna anställningsförmåner. I förtroendemannalagen finns även bestämmelser som skyddar förtroendemännen i deras uppdrag och som har till syfte att underlätta den fackliga verksamheten.

Inom Svenska kyrkan har parterna även tecknat det Personalpolitiska utvecklingsavtalet (PU-avtalet). Detta kollektivavtal innehåller i kap 8 regler som kompletterar förtroendemannalagens bestämmelser. Reglerna i PU-avtalet bestämmer huvudsakligen under vilka förutsättningar som regional facklig förtroendeman har rätt till betald ledighet utanför sin egen arbetsplats, d v s frågor som ligger vid sidan om förtroendemannalagens tillämpningsområde.

Läs mer om fackliga förtroendemän i webbhandboken Vera.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.