Fyra foton. Uppe till vänster urnbegravning, uppe till höger en person som doppar oblat i vin, nere till vänster dopfunt med kanna i silver intill, nere till höger blombukett.
Foto: M Aronson, K Lidell, J Sigeman

Prästbanken

Ett erbjudande från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

För er arbetsgivare som letar efter tillfällig prästresurs

Med tiden har utmaningen för församlingar och pastorat att hitta präster för den dagliga verksamheten ökat. Därför har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beslutat att erbjuda er medlemmar Prästbanken för att underlätta bemanning när tillfälliga behov uppstår.  

Om det uppstår en vakans, eller om ni har tillfälligt behov av en präst får ni genom Prästbanken tillgång till kontaktuppgifter till intresserade präster, exempelvis pensionärer,  som fortfarande vill bidra till församlingsverksamheten under en tidsbegränsad kortare eller längre period.

Observera att som arbetsgivare har ni, precis som vid all rekrytering, det fulla ansvaret för anställningsprocessens alla delar. ​

Arbetsgivare - anmäl behov av tillfällig resurs här!

Behöver du som arbetsgivare inom Svenska kyrkan tillfällig prästresurs under en tidsbegränsad kortare eller längre tid?

Präst och kanske pensionär? Du behövs!

Har du kanske gått i pension eller är på väg mot pension? Församlingar och pastorat runt om i landet är i behov av präster för tidsbegränsade insatser. Är detta något för dig? Kanske på annan plats i annat stift än tidigare?

Prästbanken utgör en efterfrågad möjlighet för arbetsgivare inom Svenska kyrkan att kunna rekrytera präster med olika erfarenheter, såväl komministrar som tidigare kyrkoherdar, för tidsbestämda uppdrag.  

Präst och kanske pensionär - anmäl intresse till Prästbanken här!

genom att fylla i formuläret nedan anmäler du ditt intresse som vikarie till Prästbanken

Bakgrunden till satsningen på Prästbanken

Svenska kyrkans arbetsgivare har en utmaning som blivit allt mer påtaglig, nämligen bemanningen och svårigheten att rekrytera. Ett identifierat behov gäller tidsbegränsade anställningar för präster mer generellt och i vissa fall mer specifikt för tf. kyrkoherde.  

Mot bakgrund av detta har styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beslutat att erbjuda sina medlemmar Prästbanken. Prästbanken innebär samtidigt en spännande möjlighet till nya erfarenheter för er som exempelvis har gått i pension, och som känner att ni har mycket kvar att ge.​

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) är personuppgiftsansvarig för Prästbanken. Ändamålet med Prästbanken är att kunna ge stöd till församlingar som behöver vikarier samtidigt som pensionerade präster, som vill ta vikariat, får en större möjlighet att få uppdrag.

I Prästbanken behandlas följande personuppgifter: namn, ålder, status pensionerad präst och geografiska områden som prästen kan tänka sig tjänstgöra i samt eventuella önskemål om tidsperiod prästen önskar uppdrag under.

Uppgifterna i Prästbanken lagras under den tid prästen medger (det finns möjlighet att ange slutdag när anmälan görs). Laglig grund för behandlingen är samtycke (även uttryckligt samtycke för känsliga personuppgifter). Väljer prästen inget geografiskt område omfattar registreringen hela landet.

Skao samarbetar med trossamfundet Svenska kyrkan för att sprida information om Prästbanken, men det samarbetet innefattar inte utbyte av personuppgifter om de pensionerade prästerna. Vidare finns ett samarbete när uppdrag ska förmedlas.

Skao kan lämna ut uppgifter ur Prästbanken till en församling som behöver en vikarie, men deltar därefter inte i arbetet. Församlingen bestämmer själv om den vill inhämta CV och andra uppgifter (församlingen har personuppgiftsansvar för den behandlingen).

Registrerade har alltid rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, vilket görs genom formulär på myndighetens hemsida.

I vår integritetspolicy finns information om registrerades rättigheter.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.