Sjukdom och rehabilitering

Arbetsgivarens ansvar när en arbetstagare blir sjuk är långtgående. Genom att agera tidigt är det också möjligt att förhindra långa sjukskrivningar, liksom att minska lidande för individen och kostnader för såväl arbetsgivaren som samhället.

Inom Svenska kyrkan gäller i huvudsak samma regler som för övrig arbetsmarknad. Dock finns regler i kollektivavtalets allmänna bestämmelser som främst rör rätten till sjuklön och sjuklönens storlek.

Målet med rehabiliteringen är att arbetstagaren ska kunna återgå till sitt arbete. Ibland kan arbetet behöva anpassas och ibland kan det vara nödvändigt med en omplacering. Om arbetsförmågan blir stadigvarande så nedsatt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren, kan uppsägning bli aktuell, förutsatt att arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.

Sedan 2016 kan arbetstagare som sägs upp på grund av personliga skäl/ohälsa få stöd från Kyrkans Trygghetsråd. Möjligheten för dessa arbetstagare att söka stöd har förlängts fram till 2022-12-31.

Läs mer om sjukdom och rehabilitering i webbhandboken Vera.

Svart trappa med gula varningslister.

Arbetsanpassning och rehabilitering (utbildning)

Utbildningen lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet, hur det går att arbeta förebyggande och vad som händer då arbetsgivaren gjort allt som går i ett rehabiliteringsarbete.

en rullstolsburen person sitter vid sin dator.

Rehabiliteringsstöd från AGS-KL

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

Främja, förebygga och rehabilitera

För att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser är det viktigt att ta utgångspunkt såväl i det som skapar hälsa på en arbetsplats som i de risker som finns för ohälsa eller olycksfall.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.