Pension, försäkring, omställning

Parterna har tecknat centrala kollektivavtal om tjänstepension och omställnings- och kompetensstöd. Det finns också kollektivavtalade försäkringar.

Kollektivavtalade försäkringar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar flera kollektivavtalade försäkringar: avtalsgruppsjukförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring.

Omställning

Parterna har tecknat ett nytt avtal om omställnings- och kompetensstöd. De nya reglerna gäller från och med den 1 oktober 2022. Arbetstagare med sista anställningsdag före den 1 oktober 2022 ersätts dock enligt det tidigare omställningsavtalet.

Tjänstepension Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har numera ett helt premiebaserat pensionsavtal, TPA 18 Svenska kyrkan, som gäller för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare. Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare går kvar på KAP-KL Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.