Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Ett skräddarsytt dygn fyllt av inspirerande föreläsningar, valbara seminarier och erfarenhetsutbyten med deltagare från hela landet.

Ta chansen och möt sakkunniga och samarbetspartners inom arbetsmiljöområdet och låt konferensen motivera er i de utmaningar som ni står inför i er ständigt föränderliga vardag.

Konferensen vänder sig till kyrkoråd, och till dig som arbetar som chef/ledare inom Svenska kyrkan, till exempel kyrkoherde, kansli-, HR- eller kyrkogårdschef. Kom gärna tillsammans med ert skyddsombud.

Tider

Från kl. 11.00 22 maj till kl. 13.13 23 maj.  

Ur programmet:

Gemensamt seminarium: ”Om hot och hat – vikten av att skapa en säkerhetskultur i Svenska kyrkan.”

Sociala mediers algoritmer har främjat en alltmer polariserad samhällsutveckling där hot och hat mot enskilda ökat, så även mot anställda i Svenska kyrkan. Detta samtidigt som krig och konflikter ökar i omvärlden. Säkerhetstjänster pekar på att hotbilden mot religiösa verksamheter är påtaglig i dag. Risken för terrordåd är påtaglig men också aggressiva yttringar i vardagen. Hur kan vi bevara vår öppna folkkyrkoidentitet i rädslans tid? Hur kan vi skapa en säkerhetskultur som gör oss trygga i att fortsätta tro på öppenhet och dialog mellan människor?

Om detta talar Helle Klein, präst, publicist och direktor på Sigtunastiftelsen med mångårig erfarenhet av att själv leva med hot och hat.

Gemensamt seminarium: Psykologiskt trygghet – att skapa ett klimat med högt i tak

Forskning visar att många organisationer under senare år har blivit alltmer tysta, försiktiga och formalistiska. Många vittnar om att man straffas hårt för misstag och det skapar rädsla. Vi kan vända utvecklingen genom att lära oss vikten av psykologisk trygghet, dvs ett klimat med högt i tak, där människor kan vara olika, tycka olika och agera mer självständigt. Grunden är tillit och tolerans.

Medverkande: Louise Bringselius, forskare och docent i organisation och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har skrivit en rad böcker om tillit och trygghet och är också en välkänd debattör. År 2017–2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, där hon och andra forskare lade ut vägen för ökad tillit till medarbetare och medborgare.

Även i år erbjuder konferensen valbara seminarier, till  exempel

Om arbetsförmågans betydelse för det goda samhället

Det goda arbetet är många sätt en nyckel till det goda samhället. Utifrån fakta och statistik benar vi tillsammans ut hur dessa två utgångspunkter hänger samman och är beroende av varandra för ett gott utfall. 
Seminarieledare är Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges företagshälsor . 
Läs intervju med Peter Munck af Rosenschöld om intresset för röstergonomi som del av arbetsmiljöarbetet. 

Gamla regler får ny garderob

Arbetsmiljöverket har genomfört ett stort utvecklingsarbete som resulterat i ny struktur för arbetsmiljöreglerna. Målet är att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna i de olika föreskrifterna som börjar gälla 1 januari 2025. Sara Strandberg och Fredrik Möllerfors, arbetsmiljöspecialister på Skao, guidar er genom förändringarna och belyser sådant som kan vara extra viktigt för arbetsgivare inom Svenska kyrkan att förhålla sig till. 

Fler programpunkter tillkommer löpande!

Utställare från bland annat CIKO/Kyrkans trygghetsråd och IA trossamfund finns på plats. 

Kostnad:

4 500 kronor per person, exklusive moms. I priset ingår deltagande båda dagarna, två luncher, middag dag ett, samt kaffe och dokumentation.

Anmäl dig enkelt via denna länk!

OBS! Boka tidig rabatt

Boka din plats senast 1 mars till lägre pris: 3 900 kronor per person exklusive moms.

Plats:

Konferensen äger rum på Stockholm Globe Hotel.
Boka din övernattning här: Övernattning i enkelrum kostar ca 1 700 kronor per natt, exklusive moms. 

Hitta enkelt till konferensen och till hotellet!

 

Annat som kan intressera!

Teckning som visar ett öga inuti ett paragraftecken

För bra arbetsmiljö fri från diskriminering - ta avstamp i lagarna

Både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt och aktivt mot kränkande särbehandling och för en god arbetsmiljö där alla kan utföra sina uppgifter utan risk för ohälsa. Arbetsrättsjurist Pia Wiséen Wernblom reder ut begreppen kring regelverken och ger tips.

Arbetsmiljölagen och andra häften som rör arbetsmiljöfrågor.

Ducatus på webben om arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljö och verksamhet hänger samman. Det är i verksamheten förutsättningarna för arbetsmiljön uppstår och arbetsmiljön påverkar hur verksamheten utförs.

Flera olika häften och böcker om arbetsmiljö och en penna ligger på ett bord.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (utbildning)

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.