Arbetsårsplanering – en metod för kyrkomusikers arbetstid

Metoden arbetsårsplanering är ett flexibelt sätt att hantera arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker.

Arbetsårsplanering underlättar dialogen på arbetsplatsen, bidrar till att tydliggöra kyrkomusikens roll i församlingens verksamhet och visualiserar vilka resurser som krävs för att genomföra önskade satsningar. Till stöd för metoden används ett digitalt verktyg, Stefanos.

Metoden utvärderas  

Tillsammans med testarbetsgivare från Svenska kyrkan utvärderar nu Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Lärarförbundet/KMR metoden arbetsårsplanering och verktyget Stefanos under 2021.

Målet är att lansera metoden arbetsårsplanering till alla arbetsgivare i Svenska kyrkan år 2022. Verktyget Stefanos kommer att göras tillgängligt mot en licenskostnad.

Så går arbetsårsplanering till

Kyrkomusikernas arbetsuppgifter i församlingen/pastoratet inventeras.
Hur lång tid varje arbetsuppgift ska ta fastställs i en lokal förhandling.
Arbetsuppgifterna fördelas mellan arbetstagarna för ett helt år i taget. Semester, vab, sjukskrivning, ledigheter med mera läggs också in i verktyget.
Planeringen revideras löpande och arbetstiden stäms av varje tertial.  
Det är enkelt att ta hänsyn till önskemål från enskilda arbetstagare och säkerställa att arbetsbelastningen för varje individ blir rätt. Genom att hela året kan planeras samtidigt för hela församlingen/pastoratet, får såväl medarbetare som ledning en god överblick över verksamheten och hur resurserna fördelas.  

De återkommande avstämningarna gör det enkelt att utvärdera arbetsårsplaneringen och göra eventuella justeringar. Vid förändringar i verksamheten kan resursbehoven analyseras med hjälp av verktyget.

Lokal överenskommelse

För kyrkomusiker finns i det centrala kollektivavtalet (Särskilda bestämmelser för kyrkomusiker) tre alternativ för arbetstid: schemaläggning, instruktion eller annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Arbetsårsplanering införs som en sådan annan överenskommelse och ett lokalt kollektivavtal tecknas om att använda metoden.

Stefanos – digitalt verktyg

Stefanos är ett arbetsplaneringsverktyg som tagits fram av Stefan Lindblom. Det har bearbetats och utvärderats i ett partsgemensamt pilotprojekt där Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Lärarförbundet/KMR samarbetat.  

Frågor?

Om du vill veta mer om metoden arbetsårsplanering eller om vad det innebär att vara testarbetsgivare, är du välkommen att kontakta arbetsgivarorganisationens regionala förhandlare/rådgivare

Lär dig mer om arbetsrätt!

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.