Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.
Foto: Magnus Aronson

Webbhandboken Vera

Lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer är under ständig förändring. Det betyder att en bok eller broschyr i juridiska frågor har en relativt kort livslängd innan den behöver uppdateras. Därför har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram webbhandboken Vera för arbetsgivarfrågor. Där finns uppdaterad information, mallar, checklistor, lagar, kollektivavtal och mycket mer.

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Handboken har tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med leverantören Draftit och uppdateras löpande.

Vera vänder sig till dig som arbetar med eller är ansvarig för arbetsgivarfrågor i församlingen/pastoratet. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

VERA webbhandbok för arbetsgivare

Logga in

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Jag företräder Svenska kyrkan som arbetsgivare och vill ha inloggning i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbhandbok Vera.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.