Systematisk hantering

Genom att regelbundet och systematiskt utreda och undersöka förhållandena, kan arbetsgivaren följa utvecklingen av arbetsmiljön. På det sättet kan också risker upptäckas och förebyggas.

Helt avgörande för att följa utvecklingen av arbetsmiljön på en arbetsplats är att regelbundet och systematiskt utreda och undersöka förhållandena. Härigenom kan också risker upptäckas och förebyggas i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det är viktigt att hålla sig informerad om bland annat

  • arbetsinnehåll
  • tillgängliga resurser
  • ifall motsättningar mellan arbetstagare förkommer i verksamheten.

I detta ligger även att kontinuerligt stämma av målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ständigt äger förändringar rum i arbetsmiljön, det kan exempelvis avse förändrade diakonala behov, ny lagstiftning inom begravningsverksamheten eller utökad tid för beredskap.  

Bland större pastorat och inom stiften finns många gånger utbildade och anställda arbetstagare som särskilt har att engagera sig i och hantera arbetsmiljöfrågorna. I mindre församlingar och i den lilla verksamheten med få arbetstagare saknas många gånger en sådan resurs. Betydelsefullt är då att kunskap finns om gällande rutiner och att riskbedömningar görs och dokumenteras. En förutsättning för detta är att det finns ett systematiskt och dagligt arbete med arbetsmiljön, ett arbete som äger rum i dialog med medarbetarna.

Alla arbetstagare måste ha kunskap om riskerna i arbetet och känna till vem eller vilka de ska kontakta när frågor och funderingar uppkommer. För en del arbetstagare kan det – av olika skäl – möta större hinder att formulera och fästa uppmärksamheten på missförhållanden i arbetsmiljön. Därför att det också av stor betydelse att välkomna och uppmuntra ett öppet samtalsklimat kring även känsliga och svårhanterliga problem i arbetsmiljön.

Mer information om organisatorisk och social arbetsmiljö finns i webbhandboken Vera

En uppslagen skrift från Arbetsmiljöverket med markerad rubrik där det står Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.