Barn i rosa jacka sitter i en sandlåda.
Foto: Patrik Svedberg

Samverkansavtal stärker Svenska kyrkan som huvudman för förskola/skola

Sedan 1 januari 2024 har arbetsgivarorganisationen och Idéburen välfärd ett samverkansavtal. det innebär blanda annat att Skao:s medlemmar får tillgång till viss gratis rådgivning, vissa gratisföreläsningar samt rabatt på andra utbildningar.

– Det är viktigt med själva distinktionen idéburen verksamhet, Så vill Mimmi von Troil inleda samtalet om organisationen Idéburen välfärd innan hon beskriver det samverkansavtal som tecknats med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao.

–I motsats till kommersiella aktörer återinvesterar de idéburna, exempelvis Svenska kyrkans förskolor, eventuellt överskott i verksamheten, fortsätter hon.

Mimmi von Troil, generalsekreterare Idéburen Välfärd

 

 

Och Mimmi von Troil vet vad hon pratar om, som generalsekreterare för organisationen IV - Idéburen välfärd, en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. Sedan första januari 2024 har IV och Skao kommit överens om samverkan till nytta och glädje för de medlemmar i Skao som driver förskolor och/eller skolor.

Överenskommelsen innebär att Skao: medlemmar från och med årsskiftet kan delta i IV:s kostnadsfria utbildningar. Vid utbildningar som kostar, får Skao:s medlemmar en direktrabatt om upp till 5 000 kronor, i likhet med föreningens egna medlemmar. Dessutom har alla Skao:s medlemmar möjlighet till en timmes gratis rådgivning per telefon eller mejl.

–Rådgivning som inte rör arbetsrätt, förtydligar Mimmi von Troil. De frågor vi får in handlar om allt ifrån markanvisning till tilläggsbelopp.

–Därför vill jag uppmuntra alla Svenska kyrkans huvudmän som driver förskolor att adoptera politiker som jobbar med barn- och ungdomsfrågor, både dem från majoriteten och från oppositionen.

–Och besvärliga föräldrar.

Mimmi von Troils erfarenhet är att idéburna förskolor ofta tar ett större medansvar för närsamhället, när så behövs. Man skjuter exempelvis till egna medel om tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd inte räcker till anpassningar.

–En generell attityd av att den enskilda människan är större än systemet.

En annan erfarenhet hon gjort är att kommunpolitiker mycket sällan kommer i kontakt med idéburen verksamhet – utom när de äskar extra medel eller ska granskas.

–Därför vill jag uppmuntra alla Svenska kyrkans huvudmän som driver förskolor att adoptera politiker som jobbar med barn- och ungdomsfrågor, både dem från majoriteten och från oppositionen. Bjud in dem till lucia, avslutningar och konstvernissager. Ta alla tillfällen i akt för att berätta om er verksamhet utifrån just ert perspektiv. 

Text: Lotta Person, januari 2024

Annat som kan intressera!

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Teckning över lekområde med kyrka i bakgrunden.

Lagarna som styr förskoleverksamheten

Till skillnad från kyrkans barntimmar och öppna förskolan, som inte är reglerad i någon lag, styrs all förskoleverksamhet av skollagen. Peter Sparrfors reder ut begreppen.

Teckning över kvinna som sitter på en liten stol och håller för öronen.

Från blöjbyten till buller och stress

Buller, smitta, tunga lyft och samvetsstress – det är några av utmaningarna som kan förekomma i förskolemiljön. Så här kan ni jobba förebyggande.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.