Man med tofs på huvudet och mörka glasögon.
Foto: Privat

Paavo Ruokojärvi, förtroendevald (ViSK)

Ledamot i stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige i Luleå, samt ledamot i kommun-fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen i Robertsfors.

Du sitter din första mandatperiod i kommunen och är nyvald ledamot i stiftet – vilka erfarenheter tar du med dig in i politiken?
– Jag är en grovarbetare sedan ungdomen och har mest jobbat som mekaniker. Sedan 20 år tillbaka är jag nykter alkoholist och vann min nykterhet via min tro. På grund av att jag själv upplevde ett utanförskap som blev destruktivt i min ungdom har jag alltid engagerat mig i dem som blivit trampade på av samhället och sina medmänniskor. Kommunpolitiken har gett mig en känsla av upprättelse som människa och en tro på att vem som helst kan bidra till samhällsbygget. Jag har även engagerat mig i olika lokala frågor, som körkortshjälp och lokala nykterhetsarbeten.

Varför började du engagera dig kyrkopolitiskt, och vilka likheter ser du med kommunpolitiken?
– Vid förra kyrkovalet 2017 insåg jag att det mobiliserades folk som ville dra kyrkan långt högerut. Den här gången valde jag att kandidera, för att vara en motpol till detta. Båda forumen, styrelse och fullmäktige i kommun och stift, ger chans att påverka hur besluten fattas. Inte så att man kan diktera några villkor, men man kan få människor att tänka igenom sina ställningstaganden. Ansvaret som förtroendevald anser jag är lika. Det är vår uppgift att värna om dem som löper störst risk att hamna utanför och råka illa ut i samhället.

Det är vår uppgift att värna om dem som löper störst risk att hamna utanför och råka illa ut i samhället.

Vad är viktigast för att skapa ett gott samarbete i de olika styrelsesammanhangen?
– Det är den ödmjuka och demokratiska inställningen som ska råda och vi måste jobba på den biten. I kommunpolitiken kan det vara mer gängbildning, medan det inom kyrkan främjas ett samarbete.
Vilka arbetsgivarfrågor är viktigast hos er just nu?
– Jag har inte hunnit sätta mig in i det än då mandatperioden just har börjat, men jag misstänker att den psykosociala arbetsmiljön kan komma rätt högt upp på agendan. Vårt ansvar för arbetsgivarfrågor måste synliggöras i omsorgen om vår personal. Vi är alla tjänare och ska ta hand om varandra.

Vårt ansvar för arbetsgivarfrågor måste synliggöras i omsorgen om vår personal.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2022. 

Annat som kan intressera!

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!