Olika trycksaker på ett bord, bland annat Kyrkoherdens ställning.
Foto: Magnus Aronson

Informationsmaterial

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder informationsmaterial inom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö, ledarskap och styrelsefrågor.

Informationsmaterial för nedladdning (pdf)

75 år i Svenska kyrkans tjänst - jubileumsskrift

Välkommen med på en kortfattad historisk resa från centralstationen i Hallsberg till en modern arbetsgivarorganisation.

CGK:s material för gravvårdssäkerhet

Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har tagit fram riktlinjer för gravvårdssäkringsarbetet.

Checklista för förändringsledare

En praktika från medlemstidningen Ducatus

En stödjande organisationsstruktur

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Gravgrävning - riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning - häfte

Gravgrävning - risker och etiska aspekter (2016) ersätter den tidigare Risker och etiska aspekter vid gravgrävning.

Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen - häfte

Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Handbok för BKSK 19

Handbok för att klassificera enligt Svenska kyrkans nya befattningsklassificering BKSK 19.

Kyrkoherdens ställning

Promemoria om kyrkoherdens ställning.

Lönekartläggning och aktiva åtgärder - häfte

En handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare.

omslagsfoto av foldern Löneprocessen steg för steg

Löneprocessen steg för steg

En väl fungerande löneprocess bidrar till att verksamheten och medarbetarna utvecklas. Som arbetsgivare ansvarar du för att utveckla och förankra lönebildningen för att nå verksamhetsmålen.

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan - häfte

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Materialet reviderades 2022 och har uppdaterats 2023.

Råd för arbetet med gravvårdar

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Rätt bemanning för verksamhetens behov - infomaterial

Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Strategiska beslut - A och O för långsiktighet och kontroll

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.