Olika trycksaker på ett bord, bland annat Kyrkoherdens ställning.
Foto: Magnus Aronson

Informationsmaterial

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder informationsmaterial till försäljning inom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö, ledarskap och styrelsefrågor. De flesta kan även laddas ner kostnadsfritt som pdf.

Nedan finns informationsmaterial för nedladdning och att köpa som trycksak. För att läsa mer om respektive produkt, klicka på länkarna nedan.

Det går också bra att beställa direkt i beställningsformuläret. Observera att för betalmaterial tillkommer moms (6 %) samt expeditionskostnad om 25 kronor och porto. 

Informationsmaterial för beställning och nedladdning

75 år i Svenska kyrkans tjänst - jubileumsskrift

Välkommen med på en kortfattad historisk resa från centralstationen i Hallsberg till en modern arbetsgivarorganisation. Finns att beställa eller ladda ner kostnadsfritt.

CGK:s material för gravvårdssäkerhet

Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har tagit fram riktlinjer för gravvårdssäkringsarbetet. Finns att ladda ner kostnadsfritt.

Checklista för förändringsledare

En praktika från medlemstidningen Ducatus

Dialog - bok

God kommunikation är livsnerven i en organisation. Denna lilla bok om Dialog berättar om hur samtalen på en arbetsplats kan bli goda. Pris 80 kr, artikelnummer 1034.

En stödjande organisationsstruktur

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Gravgrävning - riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning - häfte

Gravgrävning - risker och etiska aspekter (2016) ersätter den tidigare Risker och etiska aspekter vid gravgrävning. Finns för nedladdning kostnadsfritt.

Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen - häfte

Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv. Finns att ladda ner kostnadsfritt.

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter. Pris: 50 kr/st, artikelnummer 2042. Finns även att ladda ner kostnadsfritt.

Handbok för BKSK 19

Handbok för att klassificera enligt Svenska kyrkans nya befattningsklassificering BKSK 19. Finns att ladda ner kostnadsfritt.

Kyrkoherdens ställning

Promemoria om kyrkoherdens ställning. Pris 50 kr, artikelnummer 2030. Finns också att ladda ner kostnadsfritt.

Lönekartläggning och aktiva åtgärder - häfte

En handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare. Pris 45 kr. Finns också för nedladdning kostnadsfritt.

Löneprocessen inom Svenska kyrkan - broschyr

Broschyren "Löneprocessen inom Svenska kyrkan" ger en enkel vägledning och introduktion till lönebildning enligt Kyrkans löneavtal. Finns att ladda ner kostnadsfritt.

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer. Pris 50 kr, artikelnummer 2026. Finns också att ladda ner kostnadsfritt.

Framsida broschyren Rekrytering till bemanning i Svenska kyrkan

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan - häfte

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Nu har materialet uppdaterats. Pris 50 kr, artikelnummer 2046. Finns också att ladda ner kostnadsfritt.

Råd för arbetet med gravvårdar

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Rätt bemanning för verksamhetens behov - infomaterial

Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan. Flera material att köpa och för nedladdning.

Strategiska beslut - A och O för långsiktighet och kontroll

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Svenska kyrkans avtal 20 - bok

Svenska kyrkans avtal 20, Korrigering av preliminär lön m.m., TPA 18 Svenska kyrkan, BIL 14, TRAKT 18, KHA 94. Pris 105 kr.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.