Fysisk arbetsmiljö

Som arbetsgivare är viktigt att undersöka och bedöma vilka risker som finns i olika verksamheters fysiska miljö för att säkerställa att arbetet kan ske säkert.

Arbetet med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats; sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Arbetsmiljö är allt det vi har runt om kring oss och det som påverkar oss i arbetet. Ventilation, belysning, buller, arbetsredskap och lokaler är exempel på delar som utgör den fysiska arbetsmiljön.

Viktigt att undersöka och bedöma alla risker

Som arbetsgivare är viktigt att undersöka och bedöma vilka risker som finns i olika verksamheters fysiska miljö för att säkerställa att arbetet kan ske säkert, utan risk för att någon skadas eller bli sjuk.

Vissa arbetsmoment kan innehålla en viss risk och då är det viktigt att tydliggöra hur det går att skydda sig – genom skyddsutrustning eller på vilket sätt arbetet ska utföras för att minimera riskerna. Krav och råd om hur det ska vara finns i Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter.  

Det finns också tydliga regler och mätbara gränsvärden för hur olika delar av den fysiska arbetsmiljön ska utformas. I den webbaserade handboken Vera och på Arbetsmiljöverkets hemsida finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande de områdena (t ex buller, kemikalier och vibrationer) där det går att få veta mer om vad som gäller specifikt för olika områden. 

För dem som arbetar på kontor eller på en förskola kan den fysiska arbetsmiljön handla om t ex sådant som ljud, ergonomi, lokalernas utformning, temperatur, luft och ljus. 

För dem som arbetar i begravningsverksamheten finns särskilda fysiska arbetsförhållanden, såsom t.ex. arbete med gravvårdar, gravgrävning, kemikalier, grönytearbete, och vibrationer i samband med hantering av maskiner.

I församlingsverksamheten kan den fysiska arbetsmiljön handla om hur kyrkorummet är utformat eller handla om buller som t.ex. i förskolan och kyrkomusiken med höga ljud eller trafiken för dem som behöver använda bil för att besöka församlingsbor. Det kan också handla om tunga uppgifter som att skotta snö.  

Sanktionsavgifter

Flera av Arbetsmiljöverkets regler gällande den fysiska arbetsmiljön är förenade med en sanktionsavgift som får betalas i det fallet arbetsgivaren inte följer regeln. Det kan handla

om att de som arbetar med ett visst arbetsmoment ska ha utbildning för det och att den finns dokumenterad.

Hur stor avgiften blir varierar och beror dels på vilken överträdelse som har gjorts, dels på organisationens storlek. De flesta föreskrifter med sanktionsavgifter handlar om överträdelser av den fysiska arbetsmiljön och uppgår till maximalt 1 miljon kronor. Läs mer i webbhandboken Vera och hos Arbetsmiljöverket.  ​

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.