Teckning med präst som står utomhus när det blåser.
Foto: Rebecca Elfast

Att jobba med media, före, under och efter kris

Oavsett om det handlar om en tragisk olycka eller en journalistisk granskning av den egna verksamheten är utmaningen densamma: Hur ska man göra när omvärlden kräver svar som är svåra att ge? Jenny Holmberg, kommunikationsstrateg i Örebro pastorat, ger råd.

Jenny Holmberg hade nyss gått på semester och såg fram emot några lugna sommarveckor med familjeliv. Men på kvällen den 8 juni i fjol ringde jobbtelefonen. En reporter från Tidningarnas Telegrambyrå ville ha mer information om olyckan som hänt på Örebro flygplats. Ett mindre plan – innehållande åtta fallskärmshoppre och en pilot – hade kraschat. Samtliga ombord var avlidna. 
– Jag hade ju ledigt men reportern jagade information och var besviken på att det inte gick att tag i någon från kommunen, säger Jenny Holmberg. 
Hon ringde kyrkoherden som befann sig på olycksplatsen, tillsammans med ett antal präster, men förstod direkt att de inte kunde avvaras för att prata med media. 
– Då ringde jag personalchefen och sa: “Jag tror att jag behövs i tjänst.” 

En kvinna med mörk tröja, halsband och kort hår med sidbena.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Sedan gick allt fort. Jenny Holmberg, personalchefen och arbetsledaren i Nikolai församling bestämde tillsammans att S:t Nicolai kyrka i Örebro skulle bemannas med präst och diakon hela efterföljande dag och hållas öppen för sörjande. Beskedet kommunicerades ut via sociala medier, en webbsida samt genom kontakt med journalister. 
– Det var en svår situation, att gå ut och säga att Örebro pastorat bemannar S:t Nicolai kyrka var ett beslut som kyrkoherden borde varit involverad i. Men här gällde det att skippa rädslan för att trampa någon på tårna. Att våga fatta beslut och vara öppen är viktigt och kyrkoherden var positiv till det vi gjorde, säger Jenny Holmberg. 

HON MENAR ATT det inte alltid kommer naturligt för Svenska kyrkan att gå ut och berätta om arbetet som görs. Det kan kännas skrytigt. 
– Men det finns en styrka i att veta att kyrkan finns där för de som håller på att gå sönder av sorg. Det ger ett lugn, en trygghet, även om detta var en händelse som inte direkt handlade om kyrkan och vår egen verksamhet.
Men sådana har också funnits. Våren 2016 granskade Dagens Eko Svenska kyrkans resande och att journalister även hade begärt ut kvitton från Örebro pastorat visste Jenny Holmberg.

Att själv gå ut med information på en webbsida blir avväpnande och förtroendeingivande.

DÅ HON SJÄLV har en bakgrund som nyhetsreporter på Nerikes Allehanda kände hon att det fanns skäl att vara snabbfotad och proaktiv. Så hon skrev ihop en text och lade ut på en webbsida.  
– Det handlade mycket om att bejaka att granskningen gjordes, säger hon. Vi är en demokratisk organisation som ska tåla granskning. Så jag skrev det och redogjorde för fakta, om vår resepolicy och att vi reser för cirka en promille av vår omsättning årligen. 
Budskapet spreds på sociala medier och nyanserade medias rapportering. 
– Nyckeln var att vi visste att granskningen var på gång och kunde fundera i förväg. Vad är värsta tänkbara scenariot? Eftersom jag själv är före detta journalist har jag en aning om vilka frågor som ska komma och att det går fort till första publicering. Att själv gå ut med information på en webbsida blir avväpnande och förtroendeingivande, säger Jenny Holmberg. 

En medarbetare var utsatt för dödshot. Då gav jag personalstrategen en lapp med tre svar på vad han fick säga till journalister.

Mer utmanande kan det vara när det handlar om brottsmisstankar. Jenny Holmberg har vid några tillfällen hamnat i situationer där det är svårt att svara på frågor på grund av att det pågår en polisutredning och att det finns berörda som bör skyddas.
– Samtidigt ska vi alltid vara öppna och svara på frågor. Det är viktigt att ta ansvar för situationen. Vid ett tillfälle var det otroligt känsligt. En medarbetare var utsatt för dödshot. Då gav jag personalstrategen en lapp med tre svar på vad han fick säga till journalister. Tre formuleringar som gjorde att han egentligen sa samma sak men på olika sätt så att det inte upplevdes som tråkigt. 

Självklart kan det vara jobbigt mitt i stormen och en förtroendekris är tärande, men tycka synd om sig själv får man göra efteråt.

JENNY HOLMBERG MENAR att det handlar om att stå så stabilt det går när det blåser. Särskilt eftersom det är Svenska kyrkan som företräds. 
– Att kliva fram i svår tid, till exempel vid en olycka, finns det ingen som gör bättre än våra präster och diakoner, det ligger i vårt DNA. Men vi kan bli bättre på att berätta vad vi gör. Både medlemmar och icke-medlemmar har rätt att få svar och det är deras frågor som journalisterna ställer. Självklart kan det vara jobbigt mitt i stormen och en förtroendekris är tärande, men tycka synd om sig själv får man göra efteråt. 

Text: Henrik Ekblom Ystén

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2022.  

Annat som kan intressera!

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

papperstidningen Ducatus står uppställd på bord.

Medlemstidningen Ducatus

Medlemstidningen Ducatus erbjuder fördjupande läsning i aktuella arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, som ett komplement till den snabbare nyhetsförmedlingen på webb och i nyhetsbrev. Tidningen ingår i medlemsavgiften.

en person sitter och bläddrar i ett häfte.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för kyrkoherdar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för kyrkoherdar

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!