Medbestämmande – MBL

Även arbetstagarna berörs av frågor som har betydelse för arbets­givarens verksamhet. Därför finns bestämmelser om inflytande på arbetsplatsen - medbestämmande.

Bestämmelserna om inflytandet på arbetsplatsen för arbetstagarna finns framför allt i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Enligt MBL har arbetsgivaren att vid beslut om viktigare förändringar i verksamheten och av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare att ta initiativ till förhandling med den fackliga organisationen. Till förhandlingsskyldigheten kopplas också en skyldighet för arbetsgivaren att vänta med sitt beslut till dess förhandlingarna är avslutade.

I MBL finns även en aktiv skyldighet för arbetsgivaren att informera den fackliga organisationen om hur verksamheten utvecklas i stort samt om riktlinjerna för personalpolitiken. Vidare ges facket rätt att ta del av handlingar och dokument som arbetsgivaren har.

Läs mer om medbestämmande i webbhandboken Vera.

Två händer håller i MBL, lagen om medbestämmande i arbetslivet.

MBL - det arbetsgivaren ska kunna (utbildning)

Bestämmelser om inflytande på arbetsplatsen för arbetstagare finns framför allt i MBL. Utbildningen ger en tydlig redogörelse för förhandlingar och information samt går igenom andra för arbetsgivaren centrala frågor.

Ett häfte med rubriken MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet ligger ovanpå ett anteckningsblock på ett bord

MBL-förhandling – så går det till (e-utbildning)

Chefsjurist Robert Svec och arbetsrättsjurist Per-Göran Forsberg lär ut de viktigaste begreppen och hur du som arbetsgivare ska hantera MBL-förhandlingar.

man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.

MBL - eller inte?

Chefsjuristen utreder.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.