ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.
Foto: Magnus Aronson

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Den webbaserade enkäten Akka utgör ett konkret verktyg för arbetsgivare i uppdraget att mäta och följa upp arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. 

Undersökningen ger ett underlag, en ögonblicksbild att utgå ifrån, för ett arbete på den egna arbetsplatsen med att identifiera vad som är bra och vad som kan förbättras när det gäller arbetsklimat och arbetsmiljö.​ 

Anpassad för Svenska kyrkan

Alla frågor är anpassade för Svenska kyrkans förutsättningar. Varje arbetsplats får dels ett eget resultat att arbeta vidare utifrån, dels ett totalresultat som innefattar alla deltagande arbetsgivare innevarande år.

Vissa frågor skiljer sig åt vad gäller ordval beroende på om man är en församling, pastorat eller stift. Därför behöver ni ange i anmälan om ni är församling, pastorat eller stift. För att få ett resultat behöver det vara minst fem personer som svarat på frågorna.​​​

Arbetsgivarorganisationen möjliggör deltagande i Akka, och får tillgång till totalresultatet varje år. All hantering av data hanteras av undersökningsföretaget Zondera. Det är Zondera som skickarut länken till enkätfrågorna och som samlar in och bearbetar resultatet. Enkäten genomförs helt anonymt. 

Film som presenterar  Akka

Är du nyfiken på Akka? Denna film, inspelad vid en presentation 2021 berättar vad Akka är. Längd: 40 minuter. 

Tidplan för Akka 2022

Anmälan är öppen 28 mars-7 augusti.

Anmäl er här!

Anmäl er genom att fylla i och skicka in detta exceldokument;  anmälningsdokument till Akka 2022

Skicka in det ifyllda anmälningsdokumentet till arbetsgivare.akka@svenskakyrkan.se

Svarsperioden år 2022 är 5-18 september. 

Resultatet finns att ladda ner en månad senare.  Länk skickas ut i e-post till den som står som kontaktperson

Kostnad 2022

Kostnaden för er Akka-undersökning beror på enhetens storlek/på hur många deltagare ni är (ex moms).

Prislista 2022 (samma som 2021)

Församling/pastorat/stift med färre än 25 deltagare 5 000 kr
Församling/pastorat/stift med 26 -50 deltagare 9 000 kr
Församling/pastorat/stift med 51 - 100 deltagare 11 000 kr
Församling/pastorat/stift med 101 -200 deltagare 14 500 kr
Församling/pastorat/stift med fler än 200 deltagare 16 500 kr​

Fördjupningswebbinarium för anmälda arbetsgivare

Den 26 augusti kl. 9.00-11.00 anordnas fördjupningswebbinarium för de arbetsgivare som har anmält deltagande i Akka 2022. Möt reresentant från arbetsgivarorganisationen och från undersökningsföretaget Zondera. de går igenom det viktigaste för att ert deltagande ska bli så bra som möjligt.  Länk till anmälan till fördjupningswebbinarium om Akka. 

Annat som kan intressera!

Hallå där Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling

– hur jobbar ni med medarbetarundersökningen Akka?

Två röster om att delta i Akka

- Vi har använt AKKA i många år. Bra sätt att göra frågorna pratbara och mätbara.

- Akka är enkelt, tydligt och strukturerat.

- Beroende på hur stort pastoratet är, blir ett bra sätt för chef att samtala med all personal.  

 - Akka är ett bra underlag för chefer och medarbetarna att tillsammans få igång ett samtal om vår arbetsmiljön. Att synliggöra det som behöver utvecklas och förbättras, men också lyfta det som vi är bra på och vill värna och behålla.

- Det är också smidigt med en webbaserad enkät där resultatet anonymt bearbetas utanför organisationen.  ​

- Det är viktigt att avsätta tid för att samtala kring resultaten och skapa handlingsplaner och konkreta förbättringar i vardagen. Att inte fastna i frågor och formuleringar utan se framåt. ​

Akka och personuppgiftsbehandling

Genom anmälan till att ansluta sig till att genomföra medarbetarundersökningen Akka  godkänner ansluten församling/pastorat/stift att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) samlar in och sammanställer personuppgifter på deras uppdrag och att ZonderaCom behandlar och har tillgång till personuppgifter. Behandling och tillgång till personuppgifter sker i enlighet med ett personuppgiftsbiträdesavtal som Skao och ZonderaCom har slutit. 

Skao och ansluten församling/pastorat/stift är personuppgiftsansvariga och ZonderaCom är personuppgiftsbiträde.

Kontakta projektledare Pär Åkerström om ni vill ta del av de avtal vi hänvisar till.

Kontaktpersoner för Akka

Pär Åkerström är projektledare för Akka. 

Katarina Lindgren, administratör. 

Medlemsservice inom arbetsmiljö

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

Hallå där Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling

– hur jobbar ni med medarbetarundersökningen Akka?

IA Trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön.

en rullstolsburen person sitter vid sin dator.

Rehabiliteringsstöd från AGS-KL

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.