ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.
Foto: Magnus Aronson

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Den webbaserade enkäten Akka utgör ett konkret verktyg för arbetsgivare i uppdraget att mäta och följa upp arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. 

Undersökningen ger ett underlag, en ögonblicksbild att utgå ifrån, för ett arbete på den egna arbetsplatsen med att identifiera vad som är bra och vad som kan förbättras när det gäller arbetsklimat och arbetsmiljö.​ 

Anpassad för Svenska kyrkan

Alla frågor är anpassade för Svenska kyrkans förutsättningar. Varje arbetsplats får dels ett eget resultat att arbeta vidare utifrån, dels ett totalresultat som innefattar alla deltagande arbetsgivare innevarande år.

Vissa frågor skiljer sig åt vad gäller ordval beroende på om man är en församling, pastorat eller stift. Därför behöver ni ange i anmälan om ni är församling, pastorat eller stift. För att få ett resultat behöver det vara minst fem personer som svarat på frågorna.​​​

Arbetsgivarorganisationen möjliggör deltagande i Akka, och får tillgång till totalresultatet varje år. All hantering av data hanteras av undersökningsföretaget Zondera. Det är Zondera som skickarut länken till enkätfrågorna och som samlar in och bearbetar resultatet. Enkäten genomförs helt anonymt. 

Film som presenterar  Akka

Är du nyfiken på Akka? Denna film, inspelad vid en presentation 2021 berättar vad Akka är. Längd: 40 minuter. 

Tidplan för Akka 2023

Akka genomförs 5-19 september 2023. 

Anmälningsperiod: 30 mars - 11 augusti. 

Anmäl så här!

Ladda ner exceldokumentet Akka 2023, fyll i det och skicka till akka@skao.se

Nyfiken på Akka-webbinarium 20 april

Den 20 april kl. 15.30-17.00 bjuder vi in till webbinarium för er som funderar på att delta i Akka för första gången, eller som gjort ett längre uppehåll. Representanter för Zondera, som administrerar allt som rör Akka, samt från Skao medverkar. Du får veta hur Akka är uppbyggt, hur du kan arbeta med resultatet och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Anmäl dig till Nyfiken på Akka-webbinarium! 

Kostnad - oförändrad sedan 2022

Församling/pastorat/stift med upp till 25 deltagare 5 000 kr

Församling/pastorat/stift med 26 -50 deltagare 9 000 kr

Församling/pastorat/stift med 51 - 100 deltagare 11 000 kr

Församling/pastorat/stift med 101 -200 deltagare 14 500 kr

Församling/pastorat/stift med fler än 200 deltagare 16 500 kr​

 

Annat som kan intressera!

Kvinna med glasögon och randig tröja.

Hallå där Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling

– hur jobbar ni med medarbetarundersökningen Akka?

Ett par glasögon ligger ovanpå ordet Akka.

Arbetsmiljöundersökningen Akka sex år visar följande:

Hög motivation för de egna arbetsuppgifterna– men bristande kommunikation och konflikthantering.

Man med ljus tröja står med armarna i kors, lutad mot ett träd.

Om Akka: Det är viktigt att alla svarar ärligt!

– Det viktigaste är att Akka är på riktigt. Medarbetarna lägger ner ganska mycket tid och känslor och vi som arbetsgivare tar det på allvar. Det säger Martin Johansson som länge använt Akka som verktyg för medarbetarundersökningar.

Akka och personuppgiftsbehandling

Beskrivningen syftar till att underlätta för arbetsgivare att informera sina medarbetare om personuppgiftsansvaret och var medarbetare kan vända sig för frågor om behandlingen av sina personuppgifter: 

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen och arbetsgivarens ansvar regleras såväl i denna lag som i arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Akka utgör ett verktyg för arbetsgivare att undersöka arbetsmiljön.

Arbetstagaren är skyldig att medverka i det arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren vidtar.  

Skao erbjuder Akka (en tjänst) till medlemmarna genom en samarbetsparter Zondera. Zondera är personuppgiftsbiträde i förhållande till Skao och medlemmen när de hanterar personuppgifter.

När arbetsgivare anmäler sitt intresse av att delta i Akka svarar Skao och bekräftar detta genom ett upprättat avtal. I detta sammanhang konstaterar Skao också att medlemmen är gemensamt personuppgiftsansvarig vad gäller insamling och behandling av personuppgifter för att undersökningen ska kunna genomföras.

Behandlingen av personuppgifter genom utskick av enkäten utgör ett s.k. inbördes arrangemang mellan arbetsgivaren och Skao i vilket den registrerade ska informeras om att denne kan vända sig till såväl Skao som till sin arbetsgivare vad gäller frågor om personuppgifter. 

Skao:s uppgift är enbart att bereda/behandla de insamlade personuppgifterna för Zondera och att sedan tillse att överlämna dessa till Zondera för att kunna utföra undersökningen. Skao gallrar därefter alla identifierbara personuppgifter. 

Zondera genomför undersökningen enligt den form som de informerat om och sammanställer samt återkopplar svaren till arbetsgivaren. Även i viss mån till Skao sker en återkoppling. Inga personuppgifter går då att kartlägga eller få uppgift om. Zondera behandlar personuppgifterna i enlighet med det PUB-avtal som upprättats mellan Skao och Zondera. 

Kontakta projektledare Pär Åkerström om ni vill ta del av de avtal vi hänvisar till.

Kontaktpersoner för Akka

Pär Åkerström är projektledare för Akka. 

Katarina Lindgren, administratör. 

Annat som kan intressera!

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Ratt till ventilation.

Michael Tuvesson om IA trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. – Varför inte fler använder sig av IA är för mig en gåta. Det har revolutionerat arbetsmiljöarbetet.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

två par händer på ett bord. en håller i en kaffekopp.

Så ska chefen agera när medarbetare känner sig kränkt

När övergår kritik på jobbet till kränkning? Och vad ska chefen göra är konflikter uppstår? Chefsutbildarna Georg Frick och Sofia Norberg berättar hur du som chef kan ta tag i svåra situationer.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.