Råd för arbetet med gravvårdar

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Det är församlingens ansvar att begravningsplatsen utgör en säker plats för såväl medarbetare som besökare. 

Praktikan ger råd och tips på hur arbetet med i synnerhet gravvårdar bör gå till:

  • ansvarsfrågan
    kommunikation
    ansvar för arbetsmiljön.

Tre sinsemellan olika förvaltningar berättar hur de arbetar för att motsvara centrala gravvårdskommitténs instruktioner. 

Ladda ner praktikan Råd för arbetet med gravvårdar.