Fyra personer, tre män och en kvinna, lutar sig mot ett räcke på en balkong.
Foto: Johan Gunséus

Knivsta, pastoratet som vågar tänka utanför boxen

Tema ekonomistyrning: Medlemstappet fick Knivsta pastorat att fundera på vad som var långsiktigt hållbart. 2009 togs beslutet att bygga och driva en profilerad förskola och skola samt ha lägenheter i samma husprojekt. - det var gasa eller bromsa. Vi valde att gasa och idag står de nya verksamheterna för mer än hälften av pastoratets intäkter, säger Lacka Linder, kanslichef i Knivsta pastorat.

Knivsta kommun ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala med goda kommunikationer och natur runt knuten. En av de växande tätorterna i kommunen är Alsike där Knivsta pastorat invigde multihuset S:ta Maria år 2010.  I huset med fyra våningar finns förskola, skola, kök, café, lägenhe-ter, gruppboende och servicelägenheter inom LSS samt ett kapell.

När planerna på multihuset togs fram diskuterades saken länge bland de förtroendevalda. Går det att kombinera en profilerad kyrklig verksamhet med att tjäna pengar? 

– Svaret blev ja – om vi använder pengarna på ett gott sätt och tjänar Gud i detta, säger Lacka Linder som då var ensam kyrkokamrer i pastoratet.
– När vi räknade på olika koncept för huset visade det sig att det var det största alternativet som gick ihop ekonomiskt och praktiskt. Bygget av hyreslägenheter ovanpå förskolan och skolan var ett sätt att i någon mening fylla ut och hantera riskspridningen med projektet, säger Lacka Linder som berättar att även externa konsulter togs in för analysen.

Två personer packar upp möbler utanför en öppen dörr.
Barnskötare Magdalena Linder och Moa Lundholm förbereder höstens inskolning. Foto: Johan Gunséus

MARTIN VALMAN ÄR biträdande kyrkoherde i pastoratet men också skolchef och fastighetschef. Han betonar att tanken med hyreslägenheterna också var att erbjuda en kompletterande boendeform i Knivsta, där det främst fanns småhus och bostadsrätter. Pastoratet har en egen bostadskö med ett diakonalt inslag, där människor som kanske har fått problem i livet får en chans att bo.
– Vi har ansvar för pastoratets pengar och att förvalta dem på ett gott sätt. Om vi bara ville tjäna pengar hade det varit enklare om vi bara hade hyresrätter i huset. Men då hade vi inte fått den här ytterligare dimensionen i huset att det är människor som träffas, gör nya saker och bidrar i samhället, säger Martin Valman och ger som exempel att alla i huset, både boende inom omsorgsverksamheten och  i hyreslägenheterna, liksom församlingsbor är välkomna på de aktiviteter som ordnas i S:ta Maria café. 

BESLUTET ATT BYGGA multihuset krävde att de sex kyrkoråd och den kyrkonämnd som då fanns i pastoratet var tvungna att ställa sig bakom satsningen.
– Det innebar ett risktagande på 120-130 miljoner kronor och det fanns inget annat pastorat som gjort det här innan som vi kunde fråga, säger Martin Valman.
Beslutet om satsningen togs köpt och pastoratet hade lovat kommunen att förskolan och skolan skulle stå klara 2010. Men när pastoratet kom till bankerna visade det sig att det var omöjligt att få banklån; finanskrisen 2008 hade ändrat lånevillkoren.
– Det slutade med att jag och Anders Johansson, vår kyrkoherde, som tidigare hade jobbat inom Nederluleå församling stegade in till Nederluleås kanslichef och bad att få låna pengar. Med Anders goda namn och rykte kunde vi låna fem miljoner. Att vi kunde visa att någon trodde på oss gjorde att bankerna ville låna ut, säger Lacka Linder.

IDAG HAR KNIVSTA PASTORAT amorterat av lånen i rask takt så att lånen bara uppgår till fem miljoner kronor. Det låga ränteläget under det gångna decenniet har varit en viktig del för att kunna göra detta.
Ekonomin kring fastigheten med uthyrning av lokaler, även till förskola och skola, har hela tiden gått bra. Däremot har olika verksamhetsgrenar inte gått ihop ekonomiskt hela tiden och därför har flera förändringar skett på elva år:

  • Tanken var först att lägenheterna skulle drivas som en kooperativ hyresgästförening, men få hyresgäster var villiga att vara delägare  i detta. 
  • En del av huset fungerade först som vandrarhem, men det bar sig till slut inte ekonomiskt.
  • Skolan gick först till årskurs sex men går nu bara till årskurs fyra, bland annat eftersom det krävs anställd personal för undervisning i moderna språk och hemkunskap  i årskurs sex och administration av betygsättning. 

– Vandrarhemmet hade inte något pastoralt mervärde och när det inte fanns något ekonomiskt mervärde fanns ingen anledning att driva det vidare. Under flera år gick inte heller skolan ihop ekonomiskt, men här finns ett pastoralt mervärde. Kyrkorådet har hela tiden varit beredda att satsa på den verksamheten, betonar Martin Valman.

En kvinna och en man sitter vända mot varandra vid ett bord. De pratar med varandra. I bakgrunden syns en skål med bananer.
-Det märks att det är mycket aktiviteter och gemenskap i huset, alla får vara med, säger Johanna Westin, boendestödjare och samordnare på LSS-boendet. Här i samtal med biträdande kyrkoherde Martin Valman, tillika fastighetschef. Foto: Johan Gunséus

Hur används då vinsten som multihuset S:ta Maria ger pastoratet?
– Det handlar egentligen om att behålla anställda i kärnverksamheten. Det är dit vinsten går. Om vi inte hade haft det här huset hade vi varit färre anställda i pastoratet. Nu har vi blivit en större arbetsgivare och har fått muskler för att hitta på saker även i den kyrkliga verksamheten, säger Samuel  Öhlin, ekonom i Knivsta pastorat.
Sammanlagt finns nu motsvarande cirka 70 heltidsanställda i pastoratet, varav hälften i S:ta Maria. 
– Utan verksamheten i S:ta Maria hade det totalt kanske varit 15-20 anställda i pastoratet, säger Lacka Linder. 

ÄVEN KNIVSTA PASTORAT har på grund av medlemstappet tvingats ta bort tjänster inom den grundläggande verksamheten. Men den större kritiska massan som de nya verksamheterna skapat har samtidigt gett utrymme för flexibilitet  i organisationen och i fördelningen av arbetsuppgifter. Det kan locka medarbetare, tror Samuel Öhlin.

– Vi har som arbetsgivare attraherat människor som både har sin professionella kompetens och som vill göra kyrka. Jag har varit med i julspel, hållit andakt och burit kistor. Vill man som kyrka göra skillnad gäller det också att bygga verksamheten så att det fortfarande är en kyrka, säger han.

Martin Valman ser denna vilja och engagemang som bärande för pastoratets resa mot nya satsningar.
– Finns det en önskan att gasa så måste man hitta på nya saker. Om man bara gör som man alltid gjort och förvaltar så betyder det i praktiken egentligen ett nedmonterande, säger Martin Valman.
– Vi har sex församlingar i pastoratet och det firas gudstjänster i alla de församlingarna. Det har aldrig varit tal om att rucka på det, utan resurserna till det måste finnas hela tiden. Det är lätt att villa bort sig om man startar olika saker men nallar på den kyrkliga verksamheten.

Text: Nils Sundström

Annat som kan intressera!

Ett broderat kors i guld, vitt och blått på grönt tyg.

Kyrkoherde idag

Ledarskap för samspel och strategi. Ger dig som ny i ditt uppdrag möjlighet att utveckla din förmåga till strategiskt ledarskap i samspel med medarbetare och förtroendevalda.

Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

kvinna med axellångt hår.

Omplacering tillåten trots nya arbetsuppgifter

En dom från AD slog fast att arbetsgivaren hade rätt att omplacera en anställd åklagare som dömts för rattfylleri. Hur kan den här domen bli vägledande i andra sammanhang, exempelvis när någon fått andra arbetsuppgifter under pandemin?

Kvinna med prästskjorta lutar sig mot ett träd. I bakgrunden en kyrka.

-Vi måste hela tiden tänka om

I en landsbygdsförsamling präglad av utflyttning, begränsad arbetsmarknad och en åldrande befolkning minskar medlemsintäkterna för varje år som går. -Det gör att vi måste ligga steget före med förändringar för att inte tvingas säga upp personal, säger Åmåls kyrkoherde Lotta Cohén.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!