Policy och rutiner

Arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska också finnas rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet går till.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska också finnas rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till på arbetsplatsen. I korthet innebär SAM-föreskriften att arbetsgivaren ska känna till hur arbetsförhållandena är för arbetstagarna.

Arbetsmiljöpolicy

Varje arbetsgivare ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i församlingen eller pastoratet ska vara för att det ska vara en bra arbetsmiljö där ohälsa och olycksfall förebyggs.

Den ska sammanfatta hur arbetsförhållandena bör vara på längre sikt. Policyn ska vara tydlig, konkret och möjlig att följa upp. 

I arbetet med att ta fram arbetsmiljöpolicyn kan följande frågor vara vägledande:

  1. hur vill vi att arbetsmiljön ska vara?
  2. Vad strävar arbetsgivare efter?
  3. Varför är arbetsmiljöarbete viktigt hos oss?
  4. Vad vill vi fokusera på för att skapa en bra arbetsmiljö?
  5. Vilka arbetsmiljöregler är särskilt viktiga för vår verksamhet?  

Policyn ska vara skriftligt dokumenterad, om det finns minst tio anställda, och vara tillgänglig för alla.

Till arbetsmiljöpolicyn bör mål kopplas. Till exempel de mål som ska tas fram för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön enligt AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Rutiner

Varje arbetsgivare ska ha rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till. För alla aktiviteter i arbetsmiljöarbetet ska det finnas rutiner som beskriver:

  • vad som ska göras
  • när det ska göras
  • vem som ansvarar
  • vilka som medverkar.

Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade, om det finns minst tio anställda,  och vara tillgängliga för alla.

En mall för arbetsmiljöpolicy finns i Vera. 

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.