Svea rikes lag samt två foldrar om MBL och semesterlagen.
Foto: Magnus Aronson

Ducatus på webben om arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna på arbetsmarknaden.

Här har vi samlat de flesta artiklarna i ämnet vilka tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus. Framöver kommer även artiklar skrivna exklusivt för Ducatus på webben att publiceras under denna vinjett. 

Vad vill du läsa mer om? lotta.person@skao.se

Mer om arbetsrätt i Ducatus på webben

Säkerhetshjälmar på en hylla.

Om arbetstagarens ansvar för sin egen arbetsmiljö

Fråga: Kyrkogårdschefen i vårt pastorat har uppmärksammat att arbetsgivarens instruktioner inte alltid följs fullt ut vid gravgrävning. Vid gravhöljning och demontering av rasskydd har vissa brister förekommit, exempelvis att hjälm inte används. Vi undrar nu vilka krav och åtgärder som kan bli aktuella för att uppnå efterlevnad i säkerhetsfrågorna.

Handslag mellan två personer.

Då kan det bli uppsägning

ARBETSRÄTT. Var dras gränsen för uppsägning på grund av ohälsa, när en medarbetare inte kan prestera på jobbet? Vilka skyldigheter och rättigheter har arbetsgivaren respektive arbetstagaren? Erik Danhard, advokat och arbetsrättsexpert förklarar vad som gäller.

två händer rensar ogräs intill en planta med ljung.

Lärlingstiden - som en lång provanställning

Vuxna som vill byta bana mitt i livet, liksom arbetslösa, är målgruppen för lärlingsutbildningen Trädgård och skötsel av utemiljöer som Uddevalla Vuxenutbildningen driver sedan 2022. Samarbetet med Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté, TCYK, kopplar kurspaketet till ett yrkesbevis.

Ung man med mörk tröja och glasögon hjälper en präst med kläderna inför gudstjänst.

"Kul att få se olika delar av verksamheten!"

Gabriel Gustafsson ville ta de första stegen in i vuxenvärlden genom att testa på att jobba inom Svenska kyrkan. Genom Ung resurs fick han kontakt med församlingen i Sala. – Jag trivs väldigt bra och det är kul att få se olika delar av verksamheten, säger han.

Ung resurs fanns - då ordnade vi jobb!

Utan lediga tjänster blev Ung resurs lösningen för Rådmansö och Frötuna församlingar i Roslagens östra pastorat att välkomna unga aspiranter. – Det är en vinst att ha en resurs här i församlingen, på alla sätt, säger församlingspedagog Clas Elgbro.

Två personer planerar en buske med både gröna och gula blad.

Det här innebär en aspirantanställning 

Den som gör ett praktikår inom Svenska kyrkan genom Ung resurs anställs under den nya anställningsformen aspirantanställning, som finns med i Avtal 23. Skao:s arbetsrättsjurist P G Forsberg reder ut vad som gäller

kvinna med långt hår och lugg tittar in i kameran.

Praktikår ger möjlighet till informellt lärande 

Ung resurs är ett uppskattat initiativ för att flera unga ska få upp ögonen för Svenska kyrkan som arbetsgivare. Studier med arbete i församlingen och uppgifterna kan anpassas efter behov och individ.  – Jag hoppas att fler församlingar ska öppna upp och låta ungdomar ta plats, säger Cecilia Cedergren, nationell handläggare för Ung resurs. 

Från pilotprojekt till användning i full skala

Gunnar Fast, rådgivare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, berättar hur metoden arbetsårsplanering tagits fram och vad arbetsgivare ska göra för att dra nytta av den. 

Så arbetar Halmstads församling med arbetsårsplanering

Halmstads församling har börjat planera arbetstid för kyrkomusiker med hjälp av metoden arbetsårsplanering. HR-specialist Håkan Wallentin ser stora fördelar även om startsträckan ibland känts lång:

en person i jeanskjorta öppnar en plånbok och visar upp sedlar.

Visa aktsamhet vid kvittning mot arbetstagares skuld

FRÅGA: En av våra medarbetare ansökte och fick under fyra månader tjänstledigt halvtid för studier. Ledigheten förlängdes därefter ytterligare tre månader utan att uppmärksammas av löne-administratören. Efter fyra månaders ledighet betalades därför på nytt lön som om hen arbetat heltid. Kan pastoratet nu kräva tillbaka den för mycket utbetalda lönen?

Lägeransvarig kvinna sitter i soffa tillsammans med konfirmander.

Jobba på läger - mer reglerad återhämtning

Den nya lägerbilagan innebär tydligare och enklare regler för vila, arbetstid och ersättning för lägerpersonal. Täby församling, som har Sveriges största konfirmations- och lägerverksamhet, har länge jobbat med arbetstidsreglering, arbetsmiljöfrågor och noggrann planering av sina läger. – Konfirmationsläger är viktiga för att skapa en relation till våra ungdomar, så det måste få kosta, säger Mari-Louise Broström, ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten.

Afa försäkring ger rehabiliteringsstöd - intervju med handläggare förtydligar möjligheterna

Arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden, när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär. De senaste fem åren har i genomsnitt 25 sådana ansökningar om individuella rehabiliteringsstöd gjorts per år genom AGS-KL.

Försäkringskassan: Förebygg ohälsa - sök bidrag!

Försäkringskassan kan ge arbetsgivare ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, för att i ett tidigt skede få extern hjälpt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar vid exempelvis riskbruk eller skadligt bruk.

Internrekrytering av man var inte könsdiskriminering

Ett studieförbund utlyste internt en ledig tjänst som teamekonom. Två kvinnor och en man var de enda sökande. Kvinnorna var civilekonomer och hade arbetat längre än mannen som hade en kortare ekonomutbildning. Mannen anställdes – vilket inte var könsdiskriminering, enligt Arbetsdomstolen.

Teckning som visar ett öga inuti ett paragraftecken

För bra arbetsmiljö fri från diskriminering - ta avstamp i lagarna

Både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt och aktivt mot kränkande särbehandling och för en god arbetsmiljö där alla kan utföra sina uppgifter utan risk för ohälsa. Arbetsrättsjurist Pia Wiséen Wernblom reder ut begreppen kring regelverken och ger tips.

visar toppen på ett anställningsavtal

Rätt till insyn vid tillsättning av chef

Vår församling ska nu anställa ny kyrkoherde och inför förhandling i frågan med facken har vi bestämt oss för ett urval av tre intressanta sökanden. Facken kräver dock att församlingen ska förhandla avseende samtliga som sökt tjänsten och då även tillhandahålla facken alla ansökningshandlingar. Har vi verkligen en sådan skyldighet – vi önskar så långt möjligt värna om sökandenas integritet?

illustration som visar hur det blåser bland blommor och blad.

Peter: Bristande dokumentation gjorde att jag fick börja om från ruta ett

När Peter kom som ny kyrkoherde till arbetsplatsen visste han att en medarbetare  var sjukskriven. Någon annan överlämning eller information om personen hade han inte fått. – Det visade sig att det fanns en lång historia med många samtal som föregått situationen vi stod i.

Teckning över trädgård där det lbåser.

Katrin: En person som inte gör sitt jobb påverkar hela arbetslaget

Som ny kyrkoherde möttes Katrin av en arbetsplats där några av medarbetarna hade specialförmåner som hon inte hört talas om tidigare. Det handlade om allt från betalning för privata resor till ob-tillägg för helgjobb med tveksam koppling till aktuell tjänst.

Man med ljust hår tittar in i kameran.

Förberedd på omställning?

Med krympande budgetar och ändrade förutsättningar är det många som måste minska sin personalstyrka och se över organisationens kompetensbehov. Då är bedömningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer en viktig pusselbit.

Svea rikes lag samt två foldrar om MBL och semesterlagen.

Ducatus på webben om arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna på arbetsmarknaden.

kvinna med axellångt hår.

Omplacering tillåten trots nya arbetsuppgifter

En dom från AD slog fast att arbetsgivaren hade rätt att omplacera en anställd åklagare som dömts för rattfylleri. Hur kan den här domen bli vägledande i andra sammanhang, exempelvis när någon fått andra arbetsuppgifter under pandemin?

Man med ljust hår tittar in i kameran.

Tydliggör vad som gäller för tillräckliga kvalifikationer

Med krympande budgetar och ändrade förutsättningar till följd av pandemin eller andra skäl är det många som måste minska sin personalstyrka och se över organisationens kompetensbehov. Då är bedömningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer en viktig pusselbit i sammanhanget.

illustration med mun, öra, öga och utropstecken.

Tre frågor om nya visselblåsarlagen

Den nya visselblåsarlag som trädde i kraft i december 2021 innebär utvidgat skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden. Så påverkas kyrkans arbetsgivare.

Illustration av pojke med visselpipa

Skärpt visselblåsarskydd ställer nya krav på arbetsgivare

I december 2021 träder en ny visselblåsarlag i kraft som innebär att alla arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste inrätta interna rapporteringskanaler med möjlighet att slå larm om missförhållanden. Arbetsrättsexpert Erik Danhard reder ut vad som gäller.

Man med mörkt hår står framför fasad av tegel.

Våga agera i tid

Brister i kommunikation och dokumentation ligger bakom många arbetsplatsbekymmer. Det menar Ola Falck, förhandlare och rådgivare vid arbetsgivarorganisationen, som uppmanar alla chefer att våga säga som det är:

Visar garderob med olika skyddskläder på galge

Lyckat med nya rutiner för rekrytering

Kyrkogårdsförvaltningen i Västerås lade ner orimligt med tid på att rekrytera säsongsanställda. Ändå var träffsäkerheten ofta låg. Så de satte sig ner, tänkte om, tänkte nytt – och har därefter upplevt sin bästa säsong på länge. 

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!