En person sitter vid en datorskärm som visar startsidan till webbhandboken Vera.
Foto: Magnus Aronson

Medlemsservice

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations uppgift är att bistå Svenska kyrkans arbetsgivare i deras uppdrag.

Förutom den dagliga rådgivningen och förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, tar arbetsgivarorganisationen fram allt från checklistor till avtal med externa leverantörer till stöd för arbetsgivare i församlingar, pastorat och stift. Arbetsgivarorganisationen skickar också löpande ut information genom e-postnyhetsbreven Observera och medlemstidningen Ducatus.

Särskilt viktig är webbhandboken Vera som uppdateras kontinuerligt dels av
arbetsgivarorganisationens sakkunniga och dels av redaktionen hos vår leverantör Draftit.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Ett hoprullat dokument där ordet Arbetsordning går att läsa.

Arbetsordningar

Alla verkställande organ på alla nivåer i Svenska kyrkan ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Det beslöt kyrkomötet 2011.

Begravningsplats fotograferad med drönare. Gräset är slitet på sina ställen.

Arbetsvolymmätning

Arbetsgivarorganisation erbjuder hjälp av mätningskonsulter för att, exempelvis, volymberäkna anställdas arbetsuppgifter.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

närbild på ett dokument med texten Delegation

Delegation

Att delegera innebär att föra över uppgifter, befogenheter och beslutsrätt till någon annan. Det bör dokumenteras i en delegationsordning eller genom delegationsbeslut.

Hallå där Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling

– hur jobbar ni med medarbetarundersökningen Akka?

IA Trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön.

Olika trycksaker på ett bord, bland annat Kyrkoherdens ställning.

Informationsmaterial

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder informationsmaterial till försäljning inom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö, ledarskap och styrelsefrågor. De flesta kan även laddas ner kostnadsfritt som pdf.

Datorskärm med sidan Ordlista från webbplatsen Kyrkans trygghetsråd.

Kyrkans trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråd är till för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Kyrkans trygghetsråd erbjuder stöd med omställningen, coaching för att få ett nytt arbete och visst ekonomiskt stöd under en övergångstid.

papperstidningen Ducatus står uppställd på bord.

Medlemstidningen Ducatus

Medlemstidningen Ducatus erbjuder fördjupande läsning i aktuella arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, som ett komplement till den snabbare nyhetsförmedlingen på webb och i nyhetsbrev. Tidningen ingår i medlemsavgiften.

Nyheter och nyhetsbrev

Som medlem i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får du löpande information om aktualiteter inom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö, ledarskap och styrelsefrågor.

En man och en kvinna sätter upp post itlappar på en vägg.

Processinriktat stöd för styrelsearbete

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete.

Fyra foton. Uppe till vänster urnbegravning, uppe till höger en person som doppar oblat i vin, nere till vänster dopfunt med kanna i silver intill, nere till höger blombukett.

Prästbanken

Ett erbjudande från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

en rullstolsburen person sitter vid sin dator.

Rehabiliteringsstöd från AGS-KL

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

Rådgivning och biträde

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till kostnadsfri arbetsrättslig rådgivning från arbetsgivarorganisationens experter.

Utmärkelser

Arbetsgivarorganisationen vill bidra till att uppmärksamma förtjänstfulla insatser hos medarbetare, arbetsgivare och begravningshuvudmän i Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.