Förebyggande arbete - om arbetstid

Kunskap om hur arbetstid ska planeras på bästa sätt är en förutsättning för att minska riskerna för ohälsa.

Om det finns risker för att förläggningen av arbetstid leder till ohälsa ska arbetsgivaren ta ställning till om det går att undvika eller hur det går att förebygga genom t ex scheman och att tid för återhämtning planeras in direkt efter längre arbetspass.

Det är viktigt att arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare är tydliga med var gränserna går för vad som är rimligt att åstadkomma och att det inte förväntas att medarbetarna är tillgängliga under ledig tid.

Återhämtning behövs såväl under arbetsdagen som mellan längre arbetspass.

För att kunna säkerställa en hälsosam arbetsbelastning och att förläggningen av arbetstid inte blir ohälsosam behöver arbetsgivaren ha vetskap om hur mycket tid medarbetarna arbetar och därför följa upp det.

Arbetsförhållandena ska främja hälsa. 

Annat som kan intressera!

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

En person skriver på ett papper med åhörarkopior. Man ser händer och underarmar.

Förebygg och hantera misskötsel - praktisk hantering i dialog (utbildning)

Vill du lära dig mer om att hantera misskötsel, vad gäller arbetsrättsligt och hur gör man när det inträffar? Är det möjligt att förebygga? Vill du dessutom kunna dela erfarenheter med andra och reflektera kring detta?

Teckning över kvinna som sitter på en liten stol och håller för öronen.

Från blöjbyten till buller och stress

Buller, smitta, tunga lyft och samvetsstress – det är några av utmaningarna som kan förekomma i förskolemiljön. Så här kan ni jobba förebyggande.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

CGK:s material för gravvårdssäkerhet

Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har tagit fram riktlinjer för gravvårdssäkringsarbetet.

Främja, förebygga och rehabilitera

För att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser är det viktigt att ta utgångspunkt såväl i det som skapar hälsa på en arbetsplats som i de risker som finns för ohälsa eller olycksfall.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.