man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.
Foto: Lotta Person

Chefsjuristen utreder

Robert Svec reder ut olika snåriga frågor som många arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan komma att brottas med.

Vissa texter har även publicerats i den tryckta versionen av medlemstidningen Ducatus, andra publiceras exklusivt här,  för Ducatus på webben. 

Fler frågor och svar

kvinna pussar barn på pannan. barnet ligger i sängen med mediciner runt omkring.

Möjligt kräva sjukintyg för vård av sjukt barn? 

Fråga: I församlingen finns en arbetstagare som misskött sina arbetstider genom sena ankomster. Nu har vi dessutom anledning misstänka att arbetstagaren missbrukar möjligheten att vara frånvarande från arbetet för att ta hand om sjukt barn. Kan vi som arbetsgivare kräva att arbetstagaren ska visa läkarintyg för barnet? 

en person i jeanskjorta öppnar en plånbok och visar upp sedlar.

Visa aktsamhet vid kvittning mot arbetstagares skuld

FRÅGA: En av våra medarbetare ansökte och fick under fyra månader tjänstledigt halvtid för studier. Ledigheten förlängdes därefter ytterligare tre månader utan att uppmärksammas av löne-administratören. Efter fyra månaders ledighet betalades därför på nytt lön som om hen arbetat heltid. Kan pastoratet nu kräva tillbaka den för mycket utbetalda lönen?

Rätt till insyn vid tillsättning av chef

Vår församling ska nu anställa ny kyrkoherde och inför förhandling i frågan med facken har vi bestämt oss för ett urval av tre intressanta sökanden. Facken kräver dock att församlingen ska förhandla avseende samtliga som sökt tjänsten och då även tillhandahålla facken alla ansökningshandlingar. Har vi verkligen en sådan skyldighet – vi önskar så långt möjligt värna om sökandenas integritet?

När har man företrädesrätt till ny säsongsanställning?

I vårt pastorat har vi säsongsanställda arbetare som varje år återkom-mer i uppgifter vid kyrkogården. Dessvärre finns någon som utmärkt sig på ett klandervärt sätt och som vi inte önskar anställa på nytt i framtiden. Är det möjligt att undvika det eller måste vi även till nästa säsong anställa samma person?

Teckning med stora bokstäver för LAS.

LAS - mycket händer nu!

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas på många år och flera nyheter i lagen om anställningsskydd (LAS) har trätt i kraft under sommaren. Chefsjurist Robert Svec reder ut begreppen kring de nya regler som nu börjar tillämpas.

Går det att förlänga en provanställning?

Fråga: Vi har en församlingspedagog provanställd under sex månader. När provanställningen snart går mot sitt slut har vi inte, på grund av pedagogens omfattande sjukfrånvaro, tillräcklig erfarenhet för att bedöma hens kvalifikationer. Är vår enda möjlighet då att avsluta anställningen – såvitt vi förstår får inte en provanställning vara längre än sex månader.

Annat som kan intressera!

Illustration av pojke med visselpipa

Skärpt visselblåsarskydd ställer nya krav på arbetsgivare

I december 2021 träder en ny visselblåsarlag i kraft som innebär att alla arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste inrätta interna rapporteringskanaler med möjlighet att slå larm om missförhållanden. Arbetsrättsexpert Erik Danhard reder ut vad som gäller.

Man med ljust hår tittar in i kameran.

Tydliggör vad som gäller för tillräckliga kvalifikationer

Med krympande budgetar och ändrade förutsättningar till följd av pandemin eller andra skäl är det många som måste minska sin personalstyrka och se över organisationens kompetensbehov. Då är bedömningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer en viktig pusselbit i sammanhanget.

Visar garderob med olika skyddskläder på galge

Lyckat med nya rutiner för rekrytering

Kyrkogårdsförvaltningen i Västerås lade ner orimligt med tid på att rekrytera säsongsanställda. Ändå var träffsäkerheten ofta låg. Så de satte sig ner, tänkte om, tänkte nytt – och har därefter upplevt sin bästa säsong på länge. 

Frågor & svar!

Kortfattade frågor och konkreta svar, framförallt inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!