Foto: Mellansels folkhögskola

Kyrkan har ett ansvar att lära ut!

Härnösands stift erbjuder alla anställda musiker att lekfullt lära barn att närma sig tangentinstrument. Hinner de inte under ordinarie tjänst kan de få bidrag. – Kyrkorgel är inte ett valbart instrument i skolan. Kompetensen finns i kyrkan och därför måste vi ta vårt ansvar att utbilda, säger Elisabeth Sundeman, stiftsmusiker i Härnösands stift.

Inför varje termin skickar stiftet ut information till musiker och kyrkoherdar om vikten av att inspirera barn att börja spela orgel. 

– Församlingar kanske kan ordna en orgelvisning efter en familjegudstjänst, bjuda in barnkörer eller skolklasser. Det finns många sätt att visa att orgel är något kul och annorlunda. Men det förpliktigar också till att man kan erbjuda orgelundervisning, säger Elisabeth Sundeman.

Det finns många sätt att visa att orgel är något kul och annorlunda. Men det förpliktigar också till att man kan erbjuda orgelundervisning.

I Härnösands stift finns ungefär 110 musiker. Förra året var det 26 av församlingarnas kyrkomusiker som undervisade totalt ett 60-tal elever upp till 21 år.

– Det bästa är om undervisningen är ett prioriterat ämne under deras ordinarie tjänst, men vi kan även ge ersättning för undervisning utanför tjänsten, vilket vi gjort för fem personer det senaste året, säger Elisabeth Sundeman.

Stiftet ger en fast ersättning för max 15 undervisningstillfällen per termin. Skriftlig överenskommelse sker med stift, kyrkoherde samt undervisande musiker.

– En del säger att det inte kommer att ge något tillbaka till församlingen, men vi måste jobba för hela kyrkan i ett längre perspektiv. Tyvärr ser vi att undervisningstimmarna ibland plockas bort från en kyrkomusikernas vardag, men det är något yrkesspecifikt som ingen annan kan göra. 

Det bästa är om undervisningen är ett prioriterat ämne under /kyrkomusikernas/ ordinarie tjänst. Det säger Elisabeth Sunderman. Foto: Svenska kyrkan

Stiftet satsar även på ett årligt sommarläger för barn och unga 7 – 20 år på Mellansels folkhögskola. Lägret har funnits i 19 år och är mycket uppskattat bland eleverna. Omkring 25 barn och ungdomar brukar delta en vecka under sommarlovet med orgelspel, sång, bild och rytmik på schemat.

–  Självklart hoppas vi att någon sen går vidare senare i livet till kyrkomusikalisk utbildning., säger Elisabeth Sundeman.

– För att arbeta som kyrkomusiker inom Svenska kyrkan är det tre saker som behöver falla på plats; musikalisk fallenhet, intresse för människor och en öppenhet för kristen tro, betonar hon.

Kyrkomusikernas möjligheter och kunskap om att ge orgelundervisning hänger också samman med deras egen utbildning. 2022 gjorde Härnösands stift på uppdrag av domkapitlet en kartläggning över tjänstebefattningar samt behörigheter på befintliga tjänster för kyrkomusiker i stiftets församlingar.

I sammanställningen synliggjordes bland annat att det finns fler behöriga kyrkomusiker på rätt tjänstebefattning i stadsförsamlingar än i församlingar i glesbygd.

– Några församlingar har även vakanser på befintliga kyrkomusikertjänster och det innebär stora utmaningar inom den grundläggande uppgiften men även med exempelvis orgelvård och orgelundervisning, säger Elisabeth Sundeman.

Text: Nils Sundström. Denna text har tidigare publicerats i den tryckta versionen av medlemstidningen Ducatus, nr 4/2024

Annat som kan intressera!

Behovet av fler kyrkomusiker är jättestort!

Det går fler kyrkomusiker i pension än vad som utbildas. Till år 2030 beräknas 40 procent ha gått i pension och det krävs 700 nya för att ersätta dem. För att locka fler att satsa på yrket pågår en rad initiativ runt om i landet.

En stor mängd gamla klockor ligger i en hög

Arbetstider och schemaläggning (utbildning)

Som arbetsgivare finns det ett antal arbetstidsregler att förhålla sig till i såväl lag som kollektivavtal. Rätt använda blir arbetstidsreglerna ett verktyg för dig som arbetsgivare i verksamhetsplaneringen.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!