Ryggen på fyra böcker som rör ledarskap, varav en är en gammal Svea rikes lag.
Foto: Magnus Aronson

Ducatus på webben om ledarskap

Ett gott och tydligt ledarskap är viktigt för den miljö medarbetarna arbetar i. Som chef har du en viktig uppgift att skapa bra arbetsförhållanden och goda förutsättningar för medarbetarna så att de kan utföra sin uppgift och känna arbetstillfredsställelse.

Här publiceras artiklar och reportage som berör just ledarskap ur olika perspektiv. De kan tidigare ha publicerats i den trycka versionen av Ducatus, andra kan komma att publiceras exklusivt för Ducatus på webben. 

Vad vill du att vi skriver mer om, på temat ledarskap? Tipsa internredaktionen

Annat som kan intressera!

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

en person sitter och bläddrar i ett häfte.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för kyrkoherdar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för kyrkoherdar

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!