diagram över olika delar i processen att sätta lön.
Foto: Mari Burell

Sätta lön

Lönebildning kan vara ett bra medel för att styra och utveckla verksamheten – eller ett nödvändigt ont. På den här utbildningen går vi igenom hela processen – från lönepolitik och bedömning till fackliga förhandlingar och samtal med medarbetarna.

Sätta lön

Lönebildning kan vara ett bra medel för att styra och utveckla verksamheten – eller ett nödvändigt ont. Med en genomtänkt lönepolitik  och tydliga kriterier kan det bli det förstnämnda. Men ska lönerna verkligen påverka resultat och mål, måste medarbetarna också känna till vad som gäller. På den här utbildningen går vi igenom hela processen – från lönepolitik och bedömning till fackliga förhandlingar och samtal med medarbetarna.

Innehåll

  • Kommunikation med medarbetarna om lön - arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal.
  • Lönebildning och lönepolitik​
  • Löneöversynsprocessen i Svenska kyrkans avtal
  • Löneförhandling och lönesättande samtal​
  • Diskrimineringslagen
  • Redskap lönekartläggning inom Svenska kyrkan

Målgrupp

Chefer och arbetsgivarföreträdare som ansvarar för eller medverkar vid lönesättning och löneöversyn

Vad du lär dig

Utbildningen ger dig metoder för att utveckla lönebildningen, sätta lön, förhandla och genomföra samtal om lön. Den ger dig en översikt över vad diskrimineringslagen och Svenska kyrkans ​avtal säger om jämställdhet och lön.

Strålande att ta upp det här med löneglidning som vi alla kämpar med. Roligt att lyssna på kollegor i de små gruppsamtalen. Kompetensen ni besitter på SKAO är ovärderlig i vårt sammanhang.

Ulrika Cedgård, tidigare kursdeltagare

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här
Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.