Gammal lagbok och ny lagbok i hög. Kyrkoordningen lutar sig emot högen.
Foto: Magnus Aronson

Vad arbetsgivaren behöver veta

collage. till vänster en person i kavaj med höger hand i luften, till höger en person som sitter på knä bakom en gravsten som provtrycks.

Arbetsgivarrollen

I Svenska kyrkans församlingar och pastorat är kyrkorådet arbetsgivare och kyrkoherden är den främsta arbetsgivarföreträdaren på arbetsplatsen. Även andra chefer och arbetsledare företräder arbetsgivaren, liksom den som arbetar med HR och personalfrågor.

Collage. Fotot tillvänster visar präst som läser ur arbetsmiljölagen, fotot till höger visar händer från två personer som samarbetar.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet.

En person sitter intill en datorskärm med en halvt uppslagen bok om arbetsrätt i handen.

Arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna på arbetsmarknaden.

Bordsskiva med värktabletter, använda pappersnäsdukar, josglas och tekopp med termometer ovanpå.

Covid-19 för arbetsgivare

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bevakar löpande arbetsgivarfrågor med anledning av covid-19. Nyheter publiceras här på intranätet och skickas ut med e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare.

ett antal avtalsböcker i en trave intill ett äpple.

Kollektivavtal, pension och försäkring

På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivare förhandlar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna.

väg som skär genom ett skogrikt landskap, med uppförs- och nedförsbackar.

Ledarskap

Ledarskap i Svenska kyrkan utövas av såväl anställda – chefer och medarbetare – som frivilliga

uppslaget löneavtal, paragraf 1.

Lön

Kyrkans löneavtal förutsätter att arbetsgivaren lokalt tar ställning till hur lönen fastställs, utrymmet för löneökningar och övergripande prioriteringar

Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.