Gammal lagbok och ny lagbok i hög. Kyrkoordningen lutar sig emot högen.
Foto: Magnus Aronson

Vad arbetsgivaren behöver veta

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan har du ett viktigt uppdrag. Här kan du läsa mer om de frågor du behöver känna till.

collage. till vänster en person i kavaj med höger hand i luften, till höger en person som sitter på knä bakom en gravsten som provtrycks.

Arbetsgivarrollen

I Svenska kyrkans församlingar och pastorat är kyrkorådet arbetsgivare och kyrkoherden är den främsta arbetsgivarföreträdaren. Även andra chefer och arbetsledare företräder arbetsgivaren, liksom de som arbetar med HR och personalfrågor.

Collage. Fotot tillvänster visar präst som läser ur arbetsmiljölagen, fotot till höger visar händer från två personer som samarbetar.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet.

En person sitter intill en datorskärm med en halvt uppslagen bok om arbetsrätt i handen.

Arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna på arbetsmarknaden.

ett antal avtalsböcker i en trave intill ett äpple.

Kollektivavtal

På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivare förhandlar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna.

väg som skär genom ett skogrikt landskap, med uppförs- och nedförsbackar.

Ledarskap

Ledarskap i Svenska kyrkan utövas av såväl anställda – chefer och medarbetare – som frivilliga

Lön

Svenska kyrkans löneavtal förutsätter att arbetsgivaren lokalt tar ställning till hur lönen fastställs, utrymmet för löneökningar och övergripande prioriteringar

Pension, försäkring, omställning

Parterna har tecknat centrala kollektivavtal om tjänstepension och omställnings- och kompetensstöd. Det finns också kollektivavtalade försäkringar.

Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Skola och förskola i Svenska kyrkan

Verksamhet i skola och förskola regleras av särskild lagstiftning. I vissa delar påverkar det arbetsgivarens ansvar. Församlingen/pastoratet har också ett ansvar som huvudman för verksamheten.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.