Internrekrytering av man var inte könsdiskriminering

Ett studieförbund utlyste internt en ledig tjänst som teamekonom. Två kvinnor och en man var de enda sökande. Kvinnorna var civilekonomer och hade arbetat längre än mannen som hade en kortare ekonomutbildning. Mannen anställdes – vilket inte var könsdiskriminering, enligt Arbetsdomstolen.

TVISTEN GÄLLDE OM de två kvinnorna vid internrekryteringen hade diskriminerats på grund av kön. Den ena förde även fram att hon missgynnats i strid med föräldraledighetslagen.
Domstolen konstaterar att de båda kvinnornas utbildning och arbetslivs-erfarenhet i och för sig uppfyllde kraven för tjänsten, liksom deras personliga lämplighet. Därmed fanns anledning att anta att kvinnorna utsatts för könsdiskriminering, men vid en samlad bedömning efter genomgång av anställningsprocessen kom Arbetsdomstolen fram till att beslutet att inte anställa någon av kvinnorna saknade samband med deras könstillhörighet. Domstolen fann inte heller att den ena kvinnan missgynnats under sin föräldraledighet.
– Domen visar att det inte behöver vara diskriminering för att arbetsgivaren
tillsätter en ny tjänst med någon som har sämre meriter, om man kan motivera vilka krav som är viktigast för den specifika rollen.
Tjänstens profil kan innebära att arbetsgivaren går på andra kriterier och väljer den person man anser har mest adekvat utbildning, erfarenhet och framför allt personlig lämplighet, säger arbetsrättsjurist Pia Wiséen Wernblom.
Text: Susanna Lidström

Annat som kan intressera!

Ett bord med papper, en ordförandeklubba och en psalmbok.  Flera personers händer syns runt bordet.

Kyrkorådets arbetsmiljöansvar (utbildning)

Kyrkorådet har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under utbildningen reder vi ut vad det innebär och identifierar de viktigaste frågorna för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens arbetsmiljöuppgifter

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!