Företrädesrätt

Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företräde till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som anställts för begränsad tid enligt 5 § LAS och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning.

Detta gäller under följande förutsättningar:

  1. När arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste 3 åren.
  2. Arbetstagare med särskild visstidsanställning erhåller företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning efter sammanlagt mer än 9 månaders anställning under de senaste 3 åren.
  3. För en tidigare säsongsanställd arbetstagare gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning efter 6 månaders anställning under de senaste 2 åren.
  4. I samtliga fall gäller att arbetstagaren skall ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.   

Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller från uppsägningen, under uppsägningstiden, vid tidsbegränsad anställning från det besked om anställningens upphörande lämnades, och under 9 månader från det att anställningen upphörde. 

Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked lämnades om att fortsatt säsongsanställning inte kommer erbjudas – det vill säga senast en månad innan den nya säsongens början – och därefter till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början. För att bevara sin företrädesrätt till återanställning ska arbetstagaren senast inom en månad efter det att anställningen upphört skriftligen anmäla anspråk på företrädesrätt.

Läs mer om företrädesrätt i webbhandboken Vera

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan - häfte

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Materialet reviderades 2022 och har uppdaterats 2023.

Lär dig mer om arbetsrätt!

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.