Collage. Fotot tillvänster visar präst som läser ur arbetsmiljölagen, fotot till höger visar händer från två personer som samarbetar.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet.

Arbetsmiljö och verksamhet hänger samman. Det är i verksamheten förutsättningarna för arbetsmiljön uppstår och arbetsmiljön påverkar hur verksamheten utförs.

Vad är arbetsmiljö?

Nästan allt som påverkar oss på arbetet är arbetsmiljö, fysiskt, socialt och organisatoriskt. Vad det är som påverkar beror på

  • vilket arbete det handlar om
  • var det ska utföras och
  • under vilka villkor.

Det beror också på hur samarbetet fungerar mellan dem som finns på arbetet. Förutsättningarna i  kyrkogårdsarbetet ser ut på ett sätt och förutsättningarna på pastorsexpeditionen på ett annat. Det diakonala och det pastorala arbetet har sina förutsättningar.

Arbetsmiljö och verksamhet hänger samman. Det är i verksamheten förutsättningarna för arbetsmiljön uppstår och arbetsmiljön påverkar hur verksamheten utförs. Den som trivs och mår bra på arbetsplatsen gör också ett bättre arbete och har också ofta engagemang för att utveckla verksamheten.  

Arbetsmiljöarbete

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ger förutsättning för en bra arbetsmiljö och ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation.  För att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser är det viktigt att ta utgångspunkt såväl i det som skapar hälsa på en arbetsplats som i de risker som finns för ohälsa eller olycksfall.

Här ges både det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet plats. Dessa tre perspektiv på arbetsmiljöarbete kompletterar varandra. Det friska perspektivet är attraktivt och är därför också en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser!

 

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.