Arbetsmiljöfrågor

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetar långsiktigt med frågor som rör arbetsmiljön inom Svenska kyrkan. det gör vi bland annat genom rådgivning, utbildningar och andra former av kompetensutveckling. 

Anna von Malmborg är chef för utvecklingsenheten. I denna funktion samordnar hon arbetsmiljöfrågornapå arbetsgivarorganisationen.  

Det har också skett stora nationella satsningar för att granska vad som påverkar arbetsmiljön. Att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan styrning och ledning har varit en komponent i detta. I dessa frågorna har fack, arbetsgivarorganisation och kyrka samverkat. Läs mer om denna nationella satsning.

Kontaktuppgifter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Vattugatan 17
Telefon 08-737 70 00
Fax: 08-640 36 05
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
Karta att skriva ut