collage. till vänster en person i kavaj med höger hand i luften, till höger en person som sitter på knä bakom en gravsten som provtrycks.
Foto: Magnus Aronson, Jessica Andersson

Arbetsgivarrollen

I Svenska kyrkans församlingar och pastorat är kyrkorådet arbetsgivare och kyrkoherden är den främsta arbetsgivarföreträdaren. Även andra chefer och arbetsledare företräder arbetsgivaren, liksom de som arbetar med HR och personalfrågor.

Kyrkorådet som arbetsgivare

Kyrkorådet är styrelse i församlingen/pastoratet, vilket innebär att kyrkorådet är arbetsgivare för de anställda.

Att vara arbetsgivare innebär att kyrkorådet ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv, liksom för arbetsmiljön. Arbetsgivarens skyldigheter är mycket omfattande – alla lagar och regler i lag och kollektivavtal måste följas. Dessutom ska arbetsgivaren skapa en bra personalpolitik för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare i syfte att utveckla verksamheten och utföra församlingens grundläggande uppgift.

Kyrkorådet måste ha de nödvändiga kunskaperna för att ta sitt ansvar som arbetsgivare. Att inte göra det kan få konsekvenser: skadestånd, föreläggande, vite eller till och med fängelse. Det är därför viktigt att noga ta reda på sina skyldigheter enligt lag och kollektivavtal. Exempelvis kan ordförande och vice ordförande gå arbetsgivarorganisationens utbildningar för förtroendevalda.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation finns alltid tillgängliga för Svenska kyrkans arbetsgivare. Ta i första hand kontakt med er regionala förhandlare/rådgivare eller hör av er till jouren för avtal och arbetsrätt.

Uppdaterad information om arbetsgivarfrågor finns dygnet runt i VERA - webbaserad handbok i arbetsgivarfrågor.

Chefen som arbetsgivarföreträdare

Du som är chef eller arbetsledare företräder kyrkorådet som arbetsgivare. Du kan också vara arbetsgivarföreträdare även om du inte är chef, exempelvis om du arbetar med HR-frågor.

Vilka ansvar och befogenheter du har, beror på din roll och vad som har delegerats till dig. I Svenska kyrkans församlingar och pastorat är det alltid kyrkoherden som leder verksamheten och är högsta chef.

I dialogen med arbetstagarna, exempelvis i löneförhandlingar, företräder du alltid arbetsgivarens intressen och agerar i linje med den personalpolitik som arbetsgivaren har bestämt. Det betyder att du ibland inte kommer att vara helt överens med de medarbetare som du arbetsleder. Det ingår i rollen och är en naturlig del av samarbetet på en arbetsplats.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förhandlare/rådgivare finns alltid tillgängliga för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare som behöver stöd. Vi samverkar också med arbetstagarorganisationerna för att främja en hållbar arbetsmiljö och minska risken för missförstånd och konflikter, exempelvis genom de partsgemensamma materialen Stödmaterial organisatorisk och social arbetsmiljö och Löneprocessen inom Svenska kyrkan.

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

en person sitter och bläddrar i ett häfte.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för kyrkoherdar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för kyrkoherdar

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.