Närbild på ordet Personalomkostnadspålägg i ett dokument.
Foto: Magnus Aronson

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget beräknas vid olika tillfällen för respektive räkenskapsår. 

Den första beräkningen sker inför att budgetprocessen ska starta, året före räkenskapsåret. (Budgeterat PO-pålägg eller PO-pålägg 1).

Den andra beräkningen är en kontroll av avgifterna inte förändrats. Denna kontroll görs innan januari månads lönekörning för räkenskapsåret. Har några förändringar skett publiceras dessa under rubriken (Uppdaterat PO-pålägg eller PO-pålägg 2). Har inga förändringar gjorts meddelas detta i Vera och på arbetsgivarorganisationens webbsida.

En sista kontroll görs efter räkenskapsårets utgång. Syftet är att fastställa om några förändringar som påverkar bokslutet har skett. En sådan förändring var exempelvis Pensionskassans beslut att rabattera premien för den förmånsbestämda pensionspremien. Har några förändringar skett publiceras dessa under rubriken (Slutgiltigt PO-pålägg eller PO-pålägg 3). Har inga förändringar gjorts meddelas detta i Vera och på arbetsgivarorganisationens webbsida.

2023

2023-1 Budgeterat PO-pålägg

2022

2022-1 Budgeterat PO-pålägg  

2022-2 Uppdaterat PO-pålägg

2021

2021-1 Budgeterat PO-pålägg  

2021-2 Uppdaterat PO-pålägg 

2021-3 Slutgiltigt PO-pålägg 

2020

2020-1 Budgeterat PO-pålägg 

2020-3 Slutgiltigt PO-pålägg 

2019

2019-1 Budgeterat PO-pålägg 

Ändringar i PO-pålägg 2019 som påverkar 2019 års bokslut

Styrelsen i Kyrkans pensionskassa fattade i slutet av 2019 beslut om att rabattera vissa pensionspremier.  Det innebär att premierna för den förmånsbestämda delen inom KAP-KL som avser 2019 men som faktureras 2020 kommer att uppgå till noll. Följaktligen är det tidigare meddelade PO-pålägget för 2019 inte är korrekt och korrigering för detta måste ske i bokslutet för 2019. Justeringen påverkar också löneskatten för året.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.