Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är en dialog om mål, arbetsuppgifter och utveckling för en enskild medarbetare. Syftet är att omsätta arbetsgivarens mål och strategier i handling.  

Utvecklingssamtalet är ett av arbetsgivarens viktigaste verktyg för att leda verksamheten.  Där kan arbetsgivarens mål och strategier omsättas till handling. Det är också då som medarbetare kan få tillfälle att prata om sin utveckling och sina mål.

Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande och bör fokusera på organisationens riktning, arbetssituation, samverkan och ledarskap samt förnyelse och lärande. Där ges tillfälle att:

 • förankra organisationens mål och strategier för den kommande perioden
 • skapa samsyn kring mål, arbetsuppgifter och utveckling för arbetstagaren och verksamheten
 • planera för en ev. kompetensutvecklingsplan för den kommande perioden
 • diskutera arbetsuppgifter och mål för den gångna perioden
 • diskutera relation och samverkan med kollegor och dig som chef
 • diskutera arbetsmiljöfrågor som berör arbetsplatsen och medarbetaren.

I första hand är det du som chef som ansvarar för att utvecklingssamtalet ska genomföras, men initiativet kan lika gärna komma från medarbetaren. Se utvecklingssamtalet som en möjlighet att lyssna in vad din medarbetare berättar och har åsikter om.

Några andra enkla tips att tänka på före och under samtalet:

 • Ta med anteckningar från föregående års samtal för att kunna följa upp.
 • Ta med era lönekriterier
 • Avsätt tillräckligt med tid och se till att ni inte blir störda.
 • Samtalet ska vara konstruktivt och leda framåt.
 • Samtalet ska bygga på dialog.

När samtalet är klart, summera vad som sagts så att båda parter har förstått och tolkat samtalet på samma sätt.

Skao har tagit fram en mall för utvecklingssamtal. den finns i Vera. Ge mallen till din medarbetare i god tid innan ni träffas.

Annat som kan intressera!

Exempel på samtalsunderlag om arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Gävle pastorat har arbetat fram ett samtalsmaterial som rör arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Svåra medarbetarsamtal

De flesta chefer med personalansvar hamnar förr eller senare i samtal med medarbetare som upplevs besvärliga. Att hantera dessa samtal är viktigt! I utbildningen ”Svåra medarbetarsamtal” lär du dig mer om och tränar på svåra medarbetarsamtal under trygga former tillsammans andra chefer i Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.