Så styrs arbetsgivarorganisationen

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation där Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift är medlemmar.

Under hösten efter ett kyrkoval sammanträder Svenska kyrkans nyvalda kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige och väljer ombud till arbetsgivarkonferenserna. Arbetsgivarkonferens med val till arbetsgivarorganisationens fullmäktige och samrådskonferens ska hållas före maj månads utgång året efter ett kyrkoval. Fullmäktige väljer arbetsgivarorganisationens styrelse.

Samrådskonferensen är ett samrådsorgan mellan arbetsgivarorganisationens styrelse och dess medlemmar. Den består av styrelsen samt två representanter från varje arbetsgivarkonferens.

Ett flödesschema som illustrerar Skaos demokratiska process. Kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige väljer ledamöter till arbetsgivarkonferenserna, som väljer fullmäktige och samrådskonferens. Fullmäktige väljer Skaos styrelse som är arbetsgivare för kansliet.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.