Så styrs arbetsgivarorganisationen

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation där Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift är medlemmar.

Under hösten efter ett kyrkoval sammanträder Svenska kyrkans nyvalda kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige och väljer ombud till arbetsgivarkonferenserna. Arbetsgivarkonferens med val till arbetsgivarorganisationens fullmäktige och samrådskonferens ska hållas före maj månads utgång året efter ett kyrkoval. Fullmäktige väljer arbetsgivarorganisationens styrelse.

Samrådskonferensen är ett samrådsorgan mellan arbetsgivarorganisationens styrelse och dess medlemmar. Den består av styrelsen samt två representanter från varje arbetsgivarkonferens.

Mötesdagar 2023

Fullmäktige: 15 juni och 15 november

Samrådskonferens: 16 juni och 16 november. 

 

Ett flödesschema som illustrerar Skaos demokratiska process. Kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige väljer ledamöter till arbetsgivarkonferenserna, som väljer fullmäktige och samrådskonferens. Fullmäktige väljer Skaos styrelse som är arbetsgivare för kansliet.

Annat som kan intressera!

Skao:s styrelse 2023-2026

Här presenteras Skao:s styrelse med kontaktuppgifter och mötesdatum för 2024 års styrelsemöten.

En kvinna och en man sitter framför sina datorer vid ett varsitt bord.

Arbetsgivarkonferenser

Vid arbetsgivarkonferenserna väljs ledamöter till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations fullmäktige som i sin tur väljer styrelsen. De hålls i varje stift året efter ett kyrkoval och utgör en demokratisk möjlighet att påverka Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

75 år i Svenska kyrkans tjänst - jubileumsskrift

Välkommen med på en kortfattad historisk resa från centralstationen i Hallsberg till en modern arbetsgivarorganisation.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.