En labyrint av gröna häckar
Foto: Phooey/Ikon

Kvalificerat ledarutvecklingsprogram för kyrkoherdar

Vill du utveckla ditt ledarskap och förflytta det till en högre nivå? Detta program stärker och rustar dig som kyrkoherde så att du får bättre möjligheter att leda i en komplex miljö där du måste samverka med många olika aktörer.

Det finns ett starkt och tydligt samband mellan ett moget ledarskap och förmågan att kunna hantera utmanande och komplexa situationer. Ledarskap på den nivån uppnås genom ökad självkännedom och insikt om hur du ska hantera svåra situationer och medarbetare. Programmets syfte är att du ska känna dig säkrare, stabilare och tryggare i din roll som kyrkoherde. 

Bakgrund och syfte

Ett gott ledarskap förutsätter mognad och självinsikt. Detta kräver att man som ledare arbetar med sig själv och lär känna sig själv, både styrkor och svagheter. Ledarskap och självkännedom hänger samman. Förutom en fördjupad syn på ledarskap har programmet hjälpt mig att utvecklas både som person och ledare. Programmet är mycket mer än bara en kurs, och den som får möjlighet att delta är verkligen att gratulera.

Markus Hagberg, kyrkoherde i Södra Kållands pastorat

Att vara kyrkoherde i Svenska kyrkan innebär att man har ett ledaruppdrag i en komplex miljö. Kyrkoherden ansvarar för och leder den dagliga verksamheten. Ofta i en mindre organisation med begränsade resurser och kompetens. Man ska agera som ledamot i kyrkorådet och samtidigt leda personal inom många yrkeskategorier. Allt detta i en organisation som står inför stora utmaningar de kommande åren.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) vill verka för att stärka kyrkoherdarna i ledarrollen så att de rustas för att klara både de utmaningar som finns i den dagliga verksamheten men också de utmaningar som kan förväntas under kommande år. Skao erbjuder därför ett kvalificerat ledarutvecklingsprogram som bara vänder sig till kyrkoherdar.

Om programmet

Det kvalificerade ledarutvecklingsprogrammet för kyrkoherdar tar sin utgångspunkt i synsättet att ledarutveckling först och främst handlar om personlig utveckling och mognad. Att en fördjupad insikt om vad jag som ledare bär med mig i livet och hur det påverkar mig i ledarrollen, är ett viktigt fundament för ett framgångsrikt ledarskap. Ett fundament för att kunna leda sig själv och andra. Den insikten följer av en stor kännedom om den egna personen i ledarrollen. Den egna utvecklingen står därför i fokus genom hela programmet med deltagarna får också ta del av de olika verktyg som kan vara relevanta i olika situationer. Vedertagna och beprövade ledarskapsteorier finns som en röd tråd genom hela programmet.

Feed-back och ledarskapskommunikation är viktiga inslag i programmet som också präglas av dialog, reflektion och delade erfarenheter, hela tiden med syftet att kunna vidga de egna perspektiven och fördjupa förståelsen för den egna ledarrollen.

Vi har alla gått chefs- och ledarskapskurser, läst böcker och försökt få ihop en helhet av alla teorier och praktiker, tips och 7 snabba ”så här blir du en bra ledare”. Det som gemensamt saknats är ”jag själv” perspektivet – varför blir jag arg, rädd, ledsen just nu, just i det här samtalet? Den här kursen handlar om mig och mitt jag. En riktig egoboost – om man vågar – att förstå och hantera mina känslor och reaktioner i olika sammanhang. Det hjälper inte att veta att jag inte ska bli arg, om jag ändå blir det. Intressant är varför blir jag arg – och börja där. För mig har det vuxit fram en annan grundtrygghet och självförståelse för mig själv, vem jag är. Och det är ju det bästa verktyget jag har – jag själv i mötet med den andre.

Magnus Svensson, kyrkoherde i Vadstena pastorat

Genom programmet får deltagarna också en tillgång till ett utökat kollegialt nätverk över stiftsgränserna.

Programmet består av fem olika moduler om tre dagar där upplevelsebaserade moment varvas med teorier, reflektion och chefshandledning. Hela tiden med koppling till den egna vardagen och den egna ledarrollen. Mellan modulerna får deltagarna hemuppgifter som utförs i par eller individuellt.

Helén Källholm

Helén har över 20 års erfarenhet av att vara chef och har varit både mellanchef och vd. Hon har varit chef såväl inom näringslivet som i ideell sektor och har lång egen erfarenhet av att leda i idéburen sektor. Under åren 2010-2019 har hon varit vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Genom den rollen har hon tillägnat sig en god kunskap om komplexiteten i kyrkoherderollen. För Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations räkning har hon initierat de styrelseutbildningar som organisationen tillhandahåller till förtroendevalda sedan flera år tillbaka. Helén är väl förtrogen med såväl kyrkorådsrollen som kyrkoherderollen och det gränssnitt som finns mellan de olika ansvarsområdena. Helén är civilekonom men har också fem års utbildning från Gestaltakademins långa program.

Monica Klingvall

Monica har med sina 20 år som ledarskapskonsult erfarenhet från ett hundratal ledningsgrupper och hon har hela tiden haft chefer i individuell coachning/handledning. Monica har skapat och drivit många och omfattande ledarutvecklingsprogram. Arbetet har utförts inom en rad olika branscher och organisationer, ofta i stora komplexa kunskapsintensiva organisationer. Hon har femton års egen chefserfarenhet. I grunden är hon socionom och hon har även en examen från det 4-åriga programmet i individ-, grupp-, och organisationsutveckling från Gestaltakademin i Skandinavien. Vidare är Monica diplomerad coach och har gått flera fördjupningar inom ledarskap på Gestaltakademin. Monica innehar också flera licenser och certifieringar i olika ledarskapsverktyg.

Målgrupp

Kyrkoherdar

Syftet med programmet

Deltagarna ska utveckla sitt ledarskap till en högre nivå och vara bättre rustade för svåra utmaningar i kyrkoherderollen.

Datum, plats och utbildningsform

Startdatum: 14-16 september 2022 klockan 10.00 

Modul 1: 14-16 september 2022

Modul 2: 19-21 oktober 2022

Modul 3: 30 november -2 december 2022

Modul 4: 11-13 januari 2023

Modul 5: 15-17 februari 2023

Plats: Stiftsgården Stjärnholm mellan Nyköping och Oxelösund

Utbildningsform: Utbildningen genomförs i internatform

Pris

30 000 kronor exkl. moms. Om faktureringen: Modul 1-3 faktureras vid uppstart av programmet (18 000 kr exklusive moms). Modul 4-5 sker under 2023 och faktureras efter modul 4 (12 000 kr exklusive moms). 

Kostnad för helpension (kost och logi)tillkommer. Skao reserverar rum för deltagare.

Max antal deltagare: 10

Kontaktperson innehåll

Helén Källholm, 08-737 72 06

Praktiska frågor

Pia Magnusson,08-737 72 41

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen​

Anmäl dig här
Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.