En man och en kvinna sätter upp post itlappar på en vägg.
Foto: Magnus Aronson

Processinriktat stöd för styrelsearbete

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete.

Vi vet att en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och anställda skapar goda arbetsförhållanden och därmed en bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete.

Vi arbetar tillsammans med kyrkoråd för att tydliggöra styrelsens uppdrag och roller och för att vidareutveckla kyrkorådets arbetsformer. Detta innebär att kyrkorådet träffas vid några tillfällen för att tillsammans med arbetsgivarorganisationens representanter arbeta med frågorna så att resultatet bäst anpassas till det specifika sammanhanget.

Kontakt processinriktat stöd för styrelsearbete

Anna von Malmborg, chef för utvecklingsenheten samt samordnare arbetsmiljöfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Skicka ett mejl till  Anna von Malmborg
eller ring henne via växeln,  tel 08-737 70 00. 

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.