illustration som visar olika grupper av personer som samarbetar, sittande runt bord eller gående.
Foto: Anton Ivanov

Processtöd i styrelsearbete

Behöver ni som kyrkoråd utveckla och stärka ert styrelsearbete? Bli säkrare över gränsdragningen mellan styrning och ledning? Förtydliga ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda?  Då kan processtöd i styrelsearbete vara något för er. 

Vi som utgör Skao:s resurser för processtöd har tillsammans stor erfarenhet av styrelsearbete och mycket god kunskap om Svenska kyrkan och de förutsättningar som formar och påverkar ett kyrkoråds arbete. 

Tillsammans erbjuder vi er i kyrkorådet att arbeta med specifika frågor som rör era egna arbetsformer och ert eget arbetssätt. Ofta innebär det fördjupning i exempelvis följande frågor:

  • uppdrag och roller
  • ansvarsfördelning
  • gränsdragning styrning/ledning
  • arbetsformer.

Målet är att ni ska utvecklas i er roll utifrån de specifika behov just ni har. Många kyrkoråd passar på att arbeta processinriktat med dessa frågor strax efter ett kyrkoval. Ingenting hindrar dock att denna form av genomlysning och utveckling av arbetssätt sker mitt i en mandatperiod.

Kostnad

Pris bestäms utifrån uppdragets karaktär och längd. Offert med förslag på upplägg och kostnad lämnas efter en sonderande kontakt kring just ert behov av stöd. En vägledning: en heldag brukar kosta omkring 20 000 - 25 000 kronor exklusive moms. Resa och hotellkostnader ingår . 

Intresserad eller vill veta mer innan ni bestämmer er?

Kontakta Anna von Malmborg, chef för utvecklingsenheten samt samordnare arbetsmiljöfrågor. Enklast anna.vonmalmborg@skao.se eller genom att söka henne via växeln, tfn 08-737 70 00.  

En tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och anställda skapar goda arbetsförhållanden och därmed en bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. 

Annat som kan intressera!

En broschyr ligger uppslagen med en penna i mitten. På höger sida finns rubriken "Genomförandet av sammanträdet". En grön och en röd postit-lapp markerar sidor i broschyren.

Formalia vid styrelsemöten (utbildning)

Kyrkorådet är styrelse i pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat. Styrelsemötet är en viktig del i styrelsearbetet. Hur bör då ett styrelsemöte hållas för att vara effektivt och konstruktivt? Hur får man alla att komma till tals? Vilken formalia gäller egentligen inför, under och efter styrelsemötet?

Skao:s styrelse 2023-2026

Här presenteras Skao:s styrelse med kontaktuppgifter och mötesdatum för 2024 års styrelsemöten.

kvinna sitter vid skrivbord och pratar med en man.

Från lokal personalpolitik till central delegation

Med mångårig erfarenhet som förtroendevald ser Ulla Malmgren (BA) gemensamma utmaningar i att axla ansvaret på de olika nivåerna: – Viktigast är att vara öppen, ärlig och tydlig med vad man vill. Det är grunden för att komma överens, även om man tycker olika i en del sakfrågor.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.