Ducatus på webben - möt en medlem

Reportage där medlemmar i arbetsgivarorganisationen delar med sig av utmaningar, lösningar och framgångsfaktorer är mycket uppskattade bland läsare av medlemstidningen Ducatus.

Här återfinns såväl intervjuer som tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, som reportage skrivna exklusivt för Ducatus på webben. 

Fler medlemmar att möta i Ducatus på webben

Lägeransvarig kvinna sitter i soffa tillsammans med konfirmander.

Jobba på läger - mer reglerad återhämtning

Den nya lägerbilagan innebär tydligare och enklare regler för vila, arbetstid och ersättning för lägerpersonal. Täby församling, som har Sveriges största konfirmations- och lägerverksamhet, har länge jobbat med arbetstidsreglering, arbetsmiljöfrågor och noggrann planering av sina läger. – Konfirmationsläger är viktiga för att skapa en relation till våra ungdomar, så det måste få kosta, säger Mari-Louise Broström, ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten.

Kvinna pekar på en duk från taket med text från presentation.

Så kan vi vara kyrka för fler

Intresset för idealitet ökar inom Svenska kyrkan och är ett utvecklingsområde i många församlingsinstruktioner.

två kvinnor sitter i en lekpark på en förskola. Kvinnan till höger har prästskjorta.

Så berikar förskolan församlingen - och vice versa

Nära samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan rektor, kyrkoherde och kyrkoråd är några av framgångsfaktorerna för att styra och leda en komplex verksamhet i enlighet med såväl skollag som kyrkoordning.

illustration över två kyrkor, likt ett pussel, med ett citat intill.

Använd resurserna på ett smart sätt - då blir vår röst tydligare

Domprost Stefan Hiller ser stora möjligheter med att samordna uppgifter och utnyttja resurser smartare för att tillsammans kunna skapa ekonomisk bärkraft - och därmed bättre förutsättningar att göra skillnad än var och en för sig.

Kvinna med mörk blus står i kyrkorum.

Så arbetar vi med lönekriterier

Lön är ett av flera medel för att nå uppsatta mål med verksamheten. Haninge pastorat använder i sin lönesättning både kriterier från Svenska kyrkans löneavtal och lönekriterier som pastoratet själva arbetat fram.

Fyra personer, tre män och en kvinna, lutar sig mot ett räcke på en balkong.

Knivsta, pastoratet som vågar tänka utanför boxen

Medlemstappet fick Knivsta pastorat att fundera på vad som var långsiktigt hållbart. - Vi valde att gasa, säger Lacka Linder, kanslichef i Knivsta pastorat.

Kvinna med prästskjorta lutar sig mot ett träd. I bakgrunden en kyrka.

-Vi måste hela tiden tänka om

I en landsbygdsförsamling präglad av utflyttning, begränsad arbetsmarknad och en åldrande befolkning minskar medlemsintäkterna för varje år som går. -Det gör att vi måste ligga steget före med förändringar för att inte tvingas säga upp personal, säger Åmåls kyrkoherde Lotta Cohén.

Undvik konfrontation och skapa en oenighetens gemenskap

Petter Karlsson, samordnare för Svenska kyrkans arbete mot våldsbejakande extremism, uppmanar arbetsgivare att skapa ett klimat där vi får tycka olika men där det finns tydliga regler för hur vi uttrycker oss och agerar.

Illustration i olika färger av husfasad med dörr, fönster och lampor i fönstren.

Demokratistärkande arbete - praktiska tips och teologiska råd

Svenska kyrkan driver sedan flera år ett stiftsövergripande program för social hållbarhet med fokus på tillit och demokrati. Genom detta kan församlingar och pastorat söka stöd för ökad kunskap, förståelse och motståndskraft mot strukturell rasism och antidemokratiska ideologier.

Annat som kan intressera!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!