Kvinna i mörk polo tittar in i kameran och ler.
Foto: Magnus Aronson

Förebygga ohälsa - och möjliggöra återgång: Dubbelt ansvar för arbetsgivare

Riskbruk och skadligt bruk klassas som sjukdom, likt vilken sjukdom som helst Det förtydligar Sara Strandberg, arbetsmiljöexpert på Skao.

I förlängningen innebär detta att arbetsgivare har ett dubbelt ansvar: främst att förebygga ohälsa och sjukdom på arbetsplatsen, men även att när så behövs erbjuda rehabilitering för att arbetstagaren kan återgå i arbete.

Arbetsgivarens ansvar kring detta regleras bland annat i socialförsäkringsbalken och i arbetsmiljölagen. För arbetsgivare i Svenska kyrkan finns mycket hjälp att hämta vad gäller detta ibland svåra arbete.
– Alla kan exempelvis utan kostnad ringa Alna för råd och stöd; det gäller även arbetskamrater som är oroliga över en kollega. Det finns även visst ekonomiskt stöd att söka, från både Afa och Försäkringskassan, oberoende
av varandra.
Förutom att ett missbruk skadar den enskilda arbetstagaren, påverkar ett beroende ofta hela arbetsplatsens arbetsmiljö, exempelvis genom ströfrånvaro, sena ankomster och humörsvängningar, så det gäller att som chef resolut våga ta i denna fråga, ju tidigare, desto bättre.

SARA STRANDBERG SJÄLV har erfarenhet av att som chef på olika arbetsplatser ha lotsat mer än trettio personer till olika typer av rehabilitering – svåra samtal som hon alltid strävade efter att inleda i form av jag-budskap.
– Jag försökte alltid utgå ifrån vad jag tyckte mig se, vad jag var orolig för. Om jag inte riktigt nådde fram den vägen, utan möttes av förnekande, kunde det hjälpa att visa hur det beteendet jag iakttagit påverkade arbetsprestationen.
Jag dokumenterade allt, både mina iakttagelser och våra samtal, och delade det hela tiden med den aktuella medarbetaren, för total transparens.

INSATSERNA KAN RÖRA allt från samtal inom öppenvården till gruppbehandling, avgiftning eller insatser inom primärvården.
Det händer att en arbetsgivare som vill vara effektiv efterfrågar färdigskrivna policyer inom detta område, men Sara Strandberg betonar vikten av att varje arbetsgivare formulerar en egen policy.
– För att det ska vara tydligt vad som gäller på just den specifika arbetsplatsen. Är den för allmänt hållen riskerar det att inte hålla arbetsrättsligt, förklarar Sara Strandberg.

Text: Lotta Person

Annat som kan intressera!

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Två par händer vid ett fikabord. Den ena skriver i en anteckningsbok.

Skadligt bruk på arbetsplatsen (e-utbildning)

Är du chef, HR eller skyddsombud? Då har du möjlighet att gå en ny e-utbildning om grunderna i "Skadligt bruk på arbetsplatsen”, som berör hur alkohol och andra skadliga bruk påverkar arbetsmiljön och hur ska du som chef kan agera.

Man med kort skäggstubb tittar in i kameran från sidan.

Ta de tidiga signalerna på allvar!

Att veta säkert om en medarbetare har problem med alkohol, droger eller läkemedel kan vara svårt. Ofta syns de uppenbara tecknen när det redan gått för långt. – Det bästa är att agera redan när man upptäcker små förändringar i beteendet, säger Magnus Nyqvist, expert inom skadligt bruk på Alna, en del av Feelgood.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!