en orange pärm i förgrunden, i bakgrunden en person som sitter och skriver vid en dator.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsmiljöverkets tillsyn om organisatorisk och social arbetsmiljö

Sedan 2017 genomför Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.

Arbetsmiljöverket fortsätter den nationella tillsynsinsatsen om organisatorisk och social arbetsmiljö där kränkande särbehandling ingår. Inspektionen gäller hela landet och bland annat trossamfund.

Trossamfund som bransch granskas

En av de branscher som Arbetsmiljöverket kommer att inspektera under 2020, med särskilt fokus på kränkande särbehandling, är trossamfund.

Information från Arbetsmiljöverket

Arbetsgivarorganisationen  har nu  fått kompletterande  information om den nationella  tillsynsinsatsen gällande kränkande särbehandling. Ta del av Arbetsmiljöverkets informationsbrev till  arbetsgivare inom Svenska kyrkan här.

Länkarna nedan leder till de webbsidor som anges i Arbetsmiljöverkets informationsbrev.  Den första länken leder till information (filmer och vägledande dokument) som tar upp vad bestämmelserna innebär och vad som är viktigt att tänka på i det förebyggande arbetet. Den andra länken leder till information om hur en inspektion går till.

Filmer och vägledande dokument från Arbetsmiljöverket 

Information om Arbetsmiljöverkets inspektionsinsatser - så går det till

Annat från Arbetsmiljöverket

Läs Arbetsmiljöverkets rapport om statistik över kränkande särbehandling (2019)

Utbildningsfilm från 2015 om vad kränkande särbehandling omfattar 

En folder som berättar hur arbetsmiljön kan bli bättre för både män och kvinnor.

Information från Diskrimineringsombudsmannen, DO

Broschyren Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats, en broschyr som tagits fram av arbetsmiljöverket och DO.  I broschyren finns checklistor och nyttiga tips som stöd i arbetet på din arbetsplats. Det finns också flera konkreta exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför och hur du förväntas agera om sexuella trakasserier förekommer. 

Material i webbhandboken Vera

I den digitala handboken Vera finns mer information och hjälpmedel:

Material och utbildningar från arbetsgivarorganisationen

En illustration med en streckfigur som håller upp händerna, en skuggfigur som sitter med huvudet i händerna och ordet NEJ i stora röda bokstäver

Sexuella trakasserier (inspelat webbinarium)

Arbetsgivarorganisationens webbinarium När måste du agera? Arbetsgivarens ansvar vid sexuella trakasserier, har redigerats till en utbildningsfilm som vänder sig till arbetsgivarföreträdare: chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud och förtroendevalda.

Fötter och ben på personer som vänder sig bort från betraktaren/betraktarna.

Kränkande särbehandling och konflikter (utbildning)

Det här är en utbildning om att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

teckning med våldskänsla, med ett stort ord, nej, i rött.

Kränkande särbehandling (inspelat webbinarium)

Webbinariet Kränkande särbehandling går igenom några av de viktigaste aspekterna för att förebygga och hantera kränkande särbehandling på en arbetsplats.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.