Anställningsformer

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns regler kring olika tillåtna anställningsformer, såsom tillsvidareanställning, särskild visstidsanställning, säsongsanställning med flera.

Inom det kyrkliga avtalsområdet är dock många frågor kring anställningsformer reglerade i kollektivavtal, exempelvis finns särskilda regler för vissa yrkesgrupper och speciella regler för tidsbegränsade anställningar.

Läs mer om anställningsformer i webbhandboken Vera. Där finns också mallar och andra verktyg.

Mer om anställningsformer

Framsida broschyren Rekrytering till bemanning i Svenska kyrkan

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan - häfte

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Nu har materialet uppdaterats. Pris 50 kr, artikelnummer 2046. Finns också att ladda ner kostnadsfritt.

Anställningsavtal

Så här fyller du i anställningsavtalet (e-utbildning)

E-utbildningen ”Så här fyller du i anställningsavtalet” är ett stöd när du ska fylla i ett korrekt anställningsavtal enligt gällande lagkrav enligt LAS. De nya lagkraven gäller från och med 2022-10-01.

man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.

När har man företrädesrätt till ny säsongsanställning?

I vårt pastorat har vi säsongsanställda arbetare som varje år återkom-mer i uppgifter vid kyrkogården. Dessvärre finns någon som utmärkt sig på ett klandervärt sätt och som vi inte önskar anställa på nytt i framtiden. Är det möjligt att undvika det eller måste vi även till nästa säsong anställa samma person?

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.