detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida
Foto: Magnus Aronson

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Alna är experter på hur man hanterar skadligt bruk i arbetslivet. Genom Alna kan arbetsgivare och arbetstagare få ökad kunskap och råd i frågor som rör skadligt bruk/missbruk. av exempelvis alkohol, droger, läkemedel och spel. Både i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen och när problem har uppstått.   

Arbetsgivarorganisationen har ett avtal med Alna, vilket innebär flera fördelar för er arbetsgivare inom Svenska kyrkan vilka är medlemmar hos oss. 

Inom ramen för er medlemsavgift till arbetsgivarorganisationen erbjuder Alna:

  • gratis rådgivning och handledning per telefon
  • gratis genomgång/översyn/revidering av de egna policyerna inom området skadligt bruk
  • gratis Informationsmaterial.

Till rabatterat pris erbjuder Alna:

  • utredning och behandling
  • anhörigstöd
  • grupputveckling
  • utbildning och informationsmöten​. 

Kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för att få inloggningsuppgifter till de sidor på Alnas webb som innehåll information särskilt för medlemmar.

Checklista för arbetsgivare vid hemarbete

Alna har tagit fram en checklista för riskbruk och skadligt bruk vid hemarbete. Checklistan finns både som pdf och i webbaserad format.

Ekonomiskt stöd möjligt via AFA

Arbetsgivare kan söka medel för individuella rehabiliteringsinsatser hos Afa försäkring.

Mer material i Vera

Läs mer om arbetsanpassning och rehabilitering i webbhandboken Vera

 

Två par händer vid ett fikabord. Den ena skriver i en anteckningsbok.

Skadligt bruk på arbetsplatsen (e-utbildning)

Är du chef, HR eller skyddsombud? Då har du möjlighet att gå en ny e-utbildning om grunderna i "Skadligt bruk på arbetsplatsen”, som berör hur alkohol och andra skadliga bruk påverkar arbetsmiljön och hur ska du som chef kan agera.

Medlemsservice inom arbetsmiljö

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

Hallå där Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling

– hur jobbar ni med medarbetarundersökningen Akka?

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.