Ung resurs fanns - då ordnade vi jobb!

Utan lediga tjänster blev Ung resurs lösningen för Rådmansö och Frötuna församlingar i Roslagens östra pastorat att välkomna unga aspiranter. – Det är en vinst att ha en resurs här i församlingen, på alla sätt, säger församlingspedagog Clas Elgbro.

Man med kort hår och glasögon står lutad mot en kalkad vägg.
Clas Elgbro, Ellen Hagströms kandidat. Foto: Magnus Liam Karlsson

Som konfirmandledare, med erfarenheter från sommarjobb och klarinettframträdanden under gudstjänster, har den 19-åriga Ellen Hagström samlat på sig erfarenheter från flera olika områden inom Rådmansö och Frötuna församlingar. Men trots önskan om att fördjupa sitt engagemang inom församlingen fanns inga tillgängliga tjänster. 
När församlingspedagog Clas Elgbro fick syn på en annons för Ung resurs väcktes däremot en idé om en tjänst för Ellen. 
– Jag hittade annonsen från Ung resurs i Kyrkans Tidning, det stod lite kort information om organisationen och ansökningsdatum. Jag tog upp det med min chef och mina närmaste kollegor för att undersöka om det här var något för oss. Det ledde senare till att vi äskade pengar från kyrkorådet i Roslagens östra pastorat för att täcka Ellens lön och utgifter, säger Clas Elgbro. 

Ellen är en viktig länk mellan de små barnen och oss vuxna. Hon kan prata på ett annat sätt med barn.

Clas Elgbro

Ellen blev antagen och sedan augusti 2023 har hon en aspirantanställning via Ung resurs i Frötuna och Rådmansö församlingar. Ytterligare en praktikant, Daniel Westerholm, antogs samtidigt av Roslagens östra pastorat. Han arbetar i Norrtälje-Malsta församling. 
Clas är Ellens handledare och han säkerställer att Ellen har de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sitt arbete. 
– Som handledare ser jag till att Ellen får omväxlande arbetsuppgifter och rimliga arbetstider, under de elva månader som hon jobbar hos oss. Vi vill att hon ska få uppleva så mycket som möjligt och genom ett arbetslag kommer hon pröva på olika typer av uppgifter. Tillsammans kommer vi att uppdatera hennes schema löpande varannan vecka, säger Clas. 
Arbetslaget består av två präster, två kantorer, två pedagoger och två vaktmästare. Ellen har redan hunnit testa på flera av arbetsområdena som finns i församlingen.  
– Jag har hittills mest hjälpt till med barngrupperna; med bland annat öppna förskolan, barnkörerna och ”Vagga Gunga Gå”, där vi sjunger och rör på oss med barn från tre månaders ålder upp till cirka ett år. Jag har också jobbat i kaféet och ute på kyrkogården, säger Ellen Hagström. 

Under gymnasietiden läste Ellen barn- och fritidsprogrammet, något hon har stor användning av som Ung resurs. 
– Det roligaste är att få hitta på pyssel till ”Kyrkis”, vår fritidsverksamhet. Varje vecka letar jag efter nya pyssel att göra; testar dem och ser hur lång tid det tar och om det är lätt eller svårt för barnen. Snart ska vi testa att skapa gipsfigurer och små mössor i garn. 

 

Ung kvinna med glasögon krattar på en kyrkogård. Blommor i förgrunden ramar in fotot.
Foto: Magnus Liam Karlsson

Utöver den dagliga verksamheten i församlingen går Ellen folkhögskolekurser tillsammans med andra Ung resurs-praktikanter. Församlingen betalar 9 500 kronor per termin, för exempelvis transporter. Totalt fyra kurstillfällen hålls, två gånger under hösten och två gånger under våren. 
– Jag har hittills varit på ett kurstillfälle med 14 andra praktikanter. Vi var i Älvsbyn från måndag till torsdag. Där diskuterade vi bland annat lekmetodik och hur man bygger upp en andakt. 
 
Clas ser ett stort värde i att ha en Ung resurs på plats i församlingen, inte minst för att få in nya idéer och tankesätt. 
– Under min tid i församlingen har vi inte haft någon Ung resurs. Det tillför ny energi och nya idéer till arbetslaget. Ellen är också en viktig länk mellan de små barnen och oss vuxna, hon kan prata på ett annat sätt med barn, säger han. 
För att attrahera fler yngre medarbetare till kyrkan tror både Clas och Ellen att ett tidigt engagemang är viktigt. 
–  Det är jätteviktigt att erbjuda sommarjobb, exempelvis på kyrkogårdar eller som värdar i sommarkyrkor. Det finns flera yrkesgrupper inom kyrkan, man måste inte bli präst eller kantor, säger Clas. 
Ellen tror att en bredd av aktiviteter kan vara inspirerande för att få upp intresset bland unga. 
– Kommande sommar ska jag segla tillsammans med en grupp konfirmander; det har församlingen inte gjort tidigare. Detta tror jag kan locka dem till att bli unga ledare och det skapar en relation till kyrkan, säger hon. 
När det kommer till framtidsplaner ser Ellen Svenska kyrkan som en potentiell arbetsgivare. Bland annat är SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, något hon funderat på. 
– Det är lite av en dröm; hade gärna provat på att arbeta utomlands. Helst i England eftersom jag är lite av ett Beatles-fan, men jag gillar också Italien och italiensk mat, så klart. Om jag skulle söka mig till SKUT så tror jag att Ung resurs är en bra erfarenhet att ha. 
 
Text: Philip Stockenhed 

Annat som kan intressera!

Två personer planerar en buske med både gröna och gula blad.

Det här innebär en aspirantanställning 

Den som gör ett praktikår inom Svenska kyrkan genom Ung resurs anställs under den nya anställningsformen aspirantanställning, som finns med i Avtal 23. Skao:s arbetsrättsjurist P G Forsberg reder ut vad som gäller

kvinna med långt hår och lugg tittar in i kameran.

Praktikår ger möjlighet till informellt lärande 

Ung resurs är ett uppskattat initiativ för att flera unga ska få upp ögonen för Svenska kyrkan som arbetsgivare. Studier med arbete i församlingen och uppgifterna kan anpassas efter behov och individ.  – Jag hoppas att fler församlingar ska öppna upp och låta ungdomar ta plats, säger Cecilia Cedergren, nationell handläggare för Ung resurs. 

Svea rikes lag samt två foldrar om MBL och semesterlagen.

Ducatus på webben om arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna på arbetsmarknaden.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!