Närbild på datorskärm med olika ikoner.
Foto: Magnus Aronson

ALLA-dagen

ALLA-dagen är en medlemsaktivitet som vänder sig till arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan som arbetar med frågor som rör arbetsrätt, lag, lön och arbetsmiljö: kyrkoherdar och andra medarbetare inom församling, pastorat och stift men också ordförande i kyrkoråd.

ALLA-dagen 2023 är kostnadsfri och genomförs digitalt, via zoom. Deltagarna möter såväl sakkunniga från arbetsgivarorganisationen som inbjudna experter. Denna gång är webbinariet uppdelat på två halvdagar. Du väljer själv om du vill delta båda halvdagarna, eller bara den ena.

Alla-dag 2023 - Två intensiva, kunskapshöjande halvdagar.

När: 17 januari kl. 13-16 samt 18 januari kl. 9-12.

Hur: Digitalt via zoom.

Kostnad: Avgiftsfritt

Den 17 januari, kl. 13-16 innehåller programmet följande punkter:

Omställningsavtalet. Peter Sparrfors, regional förhandlare/rådgivare, går igenom olika konsekvenser av det nya omställningsavtalet

Chefsjurist Robert Svec benar ut de viktigaste punkterna vad gäller justeringarna i LAS.

Eftermiddagen avslutas med att biträdande förhandlingschef Sten Lycke informerar om de pågående avtalsförhandlingarna.  

Förmiddagen den 18 januari

Dag 2, förmiddagen den 18 januari, ligger fokus på arbetsmiljöfrågor. Bland annat medverkar från Handelshögskolan antingen docent Frida Permer eller fil. Dr Svjetlana Pantic Dragisic. De presenterar sin forskning och dragna slutsatser av att leda och samarbeta i team och på distans. 

– Vi inte får missa det sociala mellanspelet, som är ”smörjmedlet” i hela organisationen, menar Frida Premer. När vi hälsar i korridoren, ler och bekräftar varandra även med kroppsspråket ger det psykologisk trygghet. Högfungerande team har en stark känsla av tillhörighet och man är välkommen att vara med även om man säger fel ibland.

Eva Karsten, projektledare för inspektionen av kränkande särbehandling inom trossamfund, presenterar vad som framkommit vid Arbetsmiljöverkets inspektioner. 

Förmiddagen avrundas med att arbetsrättsjurist Pia Wiséen Wernblom redogör för några aktuella rättsfall från Arbetsdomstolen, AD. 

Du anmäler dig här

Mer information om de olika programpunkterna kommer inom kort.

Bakgrund till ALLA-dagen

Dagen har genomförts en gång tidigare och lockade då mer än 250 deltagare. Utvärderingen som gjordes efter webbinariet visade att de flesta var mycket nöjda med upplägget och att man gärna såg att dagen delades upp över två dagar. Därför provar vi nu detta upplägg med en eftermiddag och en förmiddag.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.