illustration över en datorskärm med programmet IA trossamfund öppet.
Foto: Afa försäkring

IA Trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön.

IA, Informationssystem om arbetsmiljö, är ett webbaserat system och ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser gällande arbetsmiljön.

I systemet går det att rapportera och följa upp händelser om arbetsmiljö, såsom orsaker till tillbud eller olycksfall, samt att planera för åtgärder, följa upp och bedöma risker.

Branschanpassat för Svenska kyrkan

AFA Försäkringar har tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och tre pastorat, Malmö, Växjö och Örebro, anpassat systemet till trossamfund. Det innebär att det numera finns ett gemensamt system som kan användas inom Svenska kyrkan för att hantera avvikelser inom arbetsmiljön.  

Den anställda anmäler t ex ett tillbud via en app på telefon eller surfplatta. Informationen går till ansvarig chef och skyddsombud. Systemet möjliggör en bra överblick och uppföljning gällande arbetsmiljörelaterade händelser. Det går också att direkt i systemet göra anmälningar till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och AFA försäkring. 

Ta del av webbinarium om IA Trossamfund

Filmen är drygt 40 minuter lång. 

Testkonto

Det går mycket bra att beställa ett testkonto för att pröva systemet. Mejla till iasupport@afaforsakring.se. Kom ihåg att ange ert organisationsnummer när ni beställer testkontot. 

Utbildningar

Utbildning kan anordnas vid behov och intresse. De kan också förläggas till andra platser i landet.  

Bakgrund till IA

Systemet är framtaget av AFA försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och de branscher som har sina försäkringar hos AFA försäkring. 

Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som skräddarsys för att passa den specifika branschen och detta görs genom samarbete mellan AFA Försäkring och representanter för branschen. Systemet utvecklas sedan kontinuerligt via branschspecifika referensgrupper från användarorganisationerna. 

Läs mer på AFA försäkring 

 

Intresserad av att läsa/lära mer?

Ratt till ventilation.

Michael Tuvesson om IA trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. – Varför inte fler använder sig av IA är för mig en gåta. Det har revolutionerat arbetsmiljöarbetet.

Medlemsservice inom arbetsmiljö

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

Lär dig mer om styra och leda!

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.